Pietarsaaren Veden häiriötilanne – Kallan Ympäristöterveys tiedottaa

Pietarsaaren Veden näytteenottotuloksia 16.10.2023 otetuista näytteistä

Talousvedestä ei ole todettu enterokokkeja.

Rauta-arvo eri näytteenottopisteissä vaihtelee 1200 – 2600 µg/l välillä. Raudan tavoitearvo 200 µg/l ei täyty, mutta ylitys ei aiheuta terveyshaittaa. Rauta-arvo 9.10.2023 otetussa näytteessä oli 57 µg/l.

Heterotrofinen pesäkeluku vaihtelee 10 – 38 pmy/ml välillä, joka ei aiheuta terveyshaittaa. Niille sovelletaan laatutavoitetta ”ei epätavallisia muutoksia”. Arvo on yli sen, mikä on Pietersaaren vedelle normaalia (0 – 1 pmy/ml). Oli odotettavaa, että heterotrofinen pesäkeluku nousee, koska pesäkelukuun vaikuttavat muun muassa raakaveden laatu, mikrobeille käyttökelpoisten ravinteiden määrä (mm. fosfori, orgaaninen aines), vedenkäsittely, verkoston rakenne ja kunto, desinfiointiaineiden määrä, veden lämpötila ja viipymä.

Talousveden sameus ei myöskään täytä laatutavoitetta ≤ 1 NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Sameus vaihtelee 1,5 – 3,9 NTU välillä. Myös tässä oli odotettavissa laatutavoitteen poikkeamaa, sillä kohonnut rauta-arvo vaikuttaa sameuteen. Kohonnut sameus sinänsä ei aiheuta terveyshaittaa.

Tulokset on julkaistu myös Kallan Ympäristöterveyden kotisivuilla https://www.pedersore.fi/fi/ympaeristoeterveys-ja-elaeimet/terveydensuojelu/talousvesi/ .

Kallan Ympäristöterveys tulee seuraaman talousvesitilannetta tehostetulla näytteenotolla. Normaalisti näytteitä otetaan suunnilleen joka toinen viikko eri näytteenottopisteistä ympäri verkostoa.  Valvontasuunnitelmassa suunniteltujen näytteenottojen lisäksi tullaan ottamaan viikottain kaksi näytettä, joilla seurataan mikrobiologisia parametreja ja raudan määrää. Kun tilanne on palautunut normaaliin, tullaan vähentämään tehostettua näytteenottoa ja pikkuhiljaa palataan takaisin valvontasuunnitelman mukaiseen näytteenottoon.

Tulokset tullaan julkaisemaan Kallan Ympäristöterveyden kotisivuilla Pedersöre – Talousvesi (pedersore.fi). Tuloksista kiinnostuneita asukkaita kehotetaan seuraamaan tuloksia sieltä. Mikäli esiintyy kysymyksiä tuloksista tai niiden tuIkinnasta, voi ottaa yhteyttä terveydensuojelutiimin terveystarkastajaan. Jos näytetuloksissa esiintyy jotain, mikä voi aiheuttaa terveysvaaraa, Kallan Ympäristöterveys tottakai tiedottaa asiasta.

Lisätietoja:

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö Annika Porthin, puh. 050 502 2049

Terveystarkastaja Outi Fränti, puh. 050 362 3478