Pietarsaari tavoittelee Itämeren alueen kulttuurihelmen titteliä

Interreg Eurooppa -hanke Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient cities and regions (Itämeren alueen kulttuuriset helmet kestävämpiä kaupunkeja ja alueita varten) julisti elokuussa haettavaksi BSR Cultural Pearl -tittelin ja -ohjelman vuodelle 2024.

Pohjanmaalta titteliä tavoittelevat KristiinankaupunkiNärpiöPietarsaari ja Uusikaarlepyy. Ulkopuolinen asiantuntijaraati valitsee ensimmäiset neljä BSR Cultural Pearls -helmeä, jotka julkistetaan joulukuun alussa.

Pohjanmaan liitto on partnerina kolmivuotisessa Interreg-hankkeessa, johon osallistuvat Suomen lisäksi Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa Tanska ja Viro. Partnereita on hankkeessa yhteensä 12 ja sitä hallinnoi Itämeren valtioiden neuvosto Tukholmasta käsin. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,5 miljoonaa euroa.

Prosessissa on kaksi vaihetta. Esivalintakierroksella valittiin rajallinen määrä hakijoita niiden kelpoisuuden, motivaation ja osallistumismahdollisuuksien perusteella. Toiselle kierrokselle valittuja hakijoita pyydettiin kehittämään yksityiskohtaisempi visio sekä laatimaan kulttuuria ja selviytymiskykyä koskeva toimintasuunnitelma.

Tavoitteena on vahvistaa Euroopan mittakaavassa pienten kuntien kykyä lisätä sosiaalista selviytymiskykyään. Kuntia autetaan kulttuurin avulla työskentelemään yhdessä yhteisöjensä kanssa elämänlaadun, houkuttelevuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Samalla vahvistetaan kuntien kansainvälistä profiilia ja näkyvyyttä.

Pietarsaaren hakemusta ovat olleet laatimassa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Päivi Rosnell ja kehitysjohtaja Johan Lithén.

– Hankkeen avulla kaupunki pyrkii testaamaan, syventämään ja parantamaan kansalaisten sitoutumista ja sosiaalista osallistumista yhdessä tekemällä ja äidinkielestä riippumatta. Hankkeessa pyritään paikallisten toimijoiden (asukkaiden, oppilaitosten, yrittäjien, kaupungin) avulla kehittämään keskustan hyvinvointia ja ehkäisemään asukkaiden yksinäisyyttä, Rosnell kertoo.