Tiedotustilaisuus, joka koskee kaavaehdotusta kaupunginosassa 40, Pikkuhiekkaa (Fäboda).

Tiedotustilaisuus, joka koskee kaavaehdotusta kaupunginosassa 40, Pikkuhiekkaa (Fäboda).

Kaavoitusosasto Pietarsaaressa on valmistellut alustavan asemakaavaehdotuksen, joka koskee kaupunginosaa 40, Pikkuhiekka (Fäboda).

Pietarsaaren lukion auditoriossa järjestetään tors-taina 21.12.2023 klo 18.00 yleisölle avoin tiedo-tus- ja keskustelutilaisuus, jossa kerrotaan kaava-ehdotuksesta.

Keskustelutilaisuuden jälkeen laaditaan varsinai-nen kaavaehdotus, joka on asetettava nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, samalla siitä pyyde-tään lausunnot asianosaisilta viranomaisilta. Näh-tävillä olon aikana voi yleisö myös jättää muistu-tuksia kaavan johdosta. Tavoite on, että lopullinen kaavaehdotus valmistuu kevättalvella 2024, ja voidaan sen jälkeen hyväksyä kaupunginvaltuus-tossa.