Kaupungin uuden strategian työstäminen etenee

Kaupungin asukkaille järjestettiin työpaja kaupungintalolla 13. maaliskuuta 2024 koskien kaupungin strategian uudistamista. Työpajaan osallistui yhteensä 13 kaupunkilaista, jotka pääsivät kertomaan näkemyksiään ja näin vaikuttamaan kaupungin uuden strategian sisältöön.

Osallistujat valittiin 95 henkilön joukosta, jotka olivat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua työpajaan viikon kysymyksessä 10.–21. tammikuuta 2024. Kiinnostuneita pyydettiin ilmoittamaan sukupuolensa, ikänsä, äidinkielensä ja työllisyystilanteensa ilmoittautumisen yhteydessä. Tämän jälkeen osallistujat arvottiin edellä mainittujen kriteerien perusteella, jotta eri asukasryhmät olisivat edustettuina. Työpajaan kutsuttiin yhteensä 27 asukasta (14 naista, 13 miestä, joista 15 oli ruotsinkielisiä, 11 suomenkielisiä ja 1 muunkielinen), mutta työpajaan osallistui 7 naista ja 6 miestä, joista 8 oli ruotsinkielisiä, 4 suomenkielisiä ja 1 muunkielinen.

Asukkaille suunnatun strategiatyöpajan lisäksi kaupunki on järjestänyt kaksi iltakoulua kaupunginvaltuustolle, marraskuussa 2023 ja maaliskuussa 2024. Toiseen iltakouluun osallistui myös nuorisovaltuusto. Lisäksi kaupunki on järjestänyt marraskuussa 2023 strategiatyöpajan kaupungin esihenkilöille, ja tammikuussa 2024 elinkeinoelämälle suunnatun strategiatyöpajan.
Kaupunki laatii uutta strategiaa yhteistyössä konsulttiyritys MDI:n kanssa, ja kaupunginvaltuusto käsittelee uutta vuosien 2025–2030 strategiaa kokouksessaan 10. kesäkuuta 2024.