Asukaskysely Pietarsaaren pyöräpysäköinnistä

Pietarsaaren kaupunki on käynnistänyt hankkeen pyöräpysäköinnin parantamiseksi. Työssä kartoitetaan nykytilanteen kehitystarpeet sekä luodaan suunnitelma pyöräpysäköinnin parantamiseksi tulevina vuosina. Tarkastelussa on yleisten alueiden pyöräpysäköinti erityisesti keskusta-alueella. Käynnistynyt työ kytkeytyy kaupunkirakentamisen suunnitelman päivitykseen, jossa panostetaan varsinkin viihtyisän ja kävelypainotteisemman keskustan luomiseen. Paremmalla pyöräpysäköinnillä voidaan lisätä pyöräilyn houkuttelevuutta.

Asukaskyselyllä kartoitetaan asukkaiden ja kaupungissa liikkuvien nykyisiä tottumuksia ja näkemyksiä kehittämistarpeista. Lisäksi kyselyn lopussa pyydetään merkitsemään suosittuja sijainteja ja kehitystarpeita kartalle.

Löydät asukaskyselyn täältä.