Pietarsaari digitalisoi kiinteistönsä ennakoivaan kiinteistöjen ylläpitoon ja energiaoptimointiin

Huhtikuussa 2024 Pietarsaaren kaupungin 20 kiinteistöä liitetään uuteen data-alustaan ja niitä voidaan ohjata reaaliaikaisesti sekä energiankäytön että sisäilmaston optimoimiseksi.

Rakennukset on yhdistetty tamperelaisen Nobody Engineering -yrityksen IOT-roboteilla, jotka luovat kaksisuuntaisen kanavan rakennusautomaatiojärjestelmään. Kiinteistöjen automaatiojärjestelmien tiedot toimitetaan joka minuutti riippumattoman tietovaraston kautta ulkopuoliselle palveluntarjoajalle Lassila & Tikanojalle, jonka asiantuntijatiimin kehittämä L&T Smartti Automaatio, analysoi datan ja optimoi rakennusautomaation ohjausdataa kiinteistöjen mahdollisimman tehokkaaseen energiankäyttöön. L&T Smartti Automaatio hyödyntää myös muuta dataa, kuten sääennusteita, energiajärjestelmätietoja, löytääkseen eri kiinteistöille parhaat mahdolliset asetukset sekä energiaoptimoinnin että sisätilojen viihtyvyyden näkökulmasta. Tämän lisäksi Lassila & Tikanojan asiantuntijatiimi analysoi L&T Smartti Automaation esille nostamia havaintoja, kuten toimilaite- ja ohjausvikoja.

Tavoitteena on säästää Pietarsaaren kaupungin nettokustannuksissa vähintään 100 000 euroa vuonna 2024 energiatehokkuudella ja samalla luoda käyttäjille parempaa sisämukavuutta. Tällä ratkaisulla kaupunki vähentää ilmastopäästöjään ilmastostrategian mukaisesti.

”Yhteistyömme Pietarsaaren kaupungin ja Nobody Engineeringin kanssa on ollut saumatonta ja on hienoa päästä kehittämään yhdessä heidän kanssaan entistä kestävämpää ja energiatehokkaampaa kaupunkisuunnittelua ja kiinteistöjen ylläpitopalveluja”, L&T Energiapalveluiden johtaja Hannu Kimiläinen toteaa.

Uuden palvelun avulla kiinteistöjen ylläpito on tehokasta, ennakoivaa ja tuottavaa. Kun rakennukset ovat kytkettynä data-alustaan 24/7, voidaan havaita mahdolliset viat kiinteistön järjestelmissä reaaliajassa ja korjata ne nopeammin ja tarkemmin. Mitä enemmän dataa kerätään, sitä enemmän syntyy ymmärrystä, miten eri järjestelmät toimivat kaupungin eri rakennuksissa eri sääolosuhteissa, vuodenaikoina ja käyttötasoilla. Data-analyysillä voidaan myös havaita mahdolliset puutteet tai eri järjestelmien asteittainen heikkeneminen. Tämä mahdollistaa erilaisten huoltotoimenpiteiden, kuten suodattimien vaihtojen tai LTO-järjestelmien puhdistusten, paremman suunnittelun etukäteen. Ennakoivampaa ja tuloksellisempaa kiinteistöhuoltoa kehitetään tiiviissä yhteistyössä kaupungin toimittajan Alerten, kaupungin virkamiesten ja Lassila & Tikanojan asiantuntijoiden kanssa.

”Kaikkea analysoitavaa dataa ja ymmärrystä siitä, miten eri järjestelmät toimivat sekä yksittäin että yhdessä, voidaan hyödyntää myös uusien rakennusten suunnittelun pohjana. Pietarsaaren kaupunki on juuri aloittanut uuden koulun arkkitehtisuunnittelun, ja siellä nykyisten koulujen tiedot ovat erittäin arvokkaita teknisten järjestelmien suunnittelussa ja mitoituksessa”, Pietarsaaren kaupunkikehitysjohtaja Mika Hakosalo kertoo.

Pietarsaaren kaupunki esittelee yhdessä Nobody Engineeringin ja Lassila & Tikanojan kanssa tätä kunta-alan ainutlaatuista ratkaisua Kiinteistöjen ylläpitopäivillä 9.4. Tampereella.