Tietoa Pietarinpuistikon liikennejärjestelyistä

Keskiviikkona 24.4. jatketaan uusien yksisuuntaisten pyörä- ja kävelyteiden rakentamista Pietarinpuistikolle.

Pohjoiseen suuntautuvalla ajokaistalla (kanavan itäpuoli) jatketaan kiveystöiden viimeistelyä ennen asfaltointitöiden aloittamista. Valtaosa pohjoisen suuntaan kulkevasta ajokaistasta on suunniteltu päällystettäväksi touko- ja kesäkuun aikana. Puistikko avataan liikenteelle sitä mukaa kun asfaltointityöt valmistuvat.

Etelään kulkevaa ajokaistaa pitkin (kanavan länsipuoli) jatketaan hulevesiputkien ja muun tekniikan rakentamista ennen kiveystöiden aloittamista. Eteläinen kaista suljetaan valtaosin samanaikaisesti. Työtä tehdään samaadunnaikaisesti osuudella Strengberginkatu-Raatihuoneenkatu sekä Raatihuoneenkatu-Puutarhakatu. Myös uimahallin pysäköinnin työt aloitetaan. Kevyt liikenne pääsee uimahallille työmaan läpi erillisen, suljetun alueen läpi, mutta autot ohjataan keskuskentän takana olevalle pysäköintipaikalle.

Pietarinpuistikon-Raatihuoneenkadun risteys pidetään avoinna mahdollisimman pitkään, mutta se on suljettuna periaatteessa koko kesäkuun ajan laajempien töiden vuoksi.

Kuten aiemminkin, työmaan ympäri järjestetään lyhyempi kiertotie pohjoiseen menevän kaistan osalta Herrholminkadun-Perämiehenkadun-Strengberginkadun kautta sekä etelään menevän kaistan osalta Pietarinpuistikon-Perämiehenkadun-Herrholminkadun kautta. Reitit eivät ole parhaita mahdollisia suuremmille liikennemäärille. Myös kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta järjestely on hankala, jos kaikki tavallisesti Pietarinpuistikkoa käyttävä liikenne käyttää sitä päivittäin.

Toivomme siitä syystä, että liikenteessä liikkuvat huomioivat seuraavan, suositellun reitin normaalisti Pietarinpuistikkoa läpikulkuna käyttävän liikenteen osalta. Kaupungin etelä- ja länsiosasta Alholmaan tai Luodontielle suuntautuvaa ja sieltä palaavaa liikennettä pyydetään ajamaan Rantatietä tai reittiä Länsiväylä-Itäväylä-Pietarintie-Itäinen rengastie-Pohjanlahdentie tai Kolpintien-Pohjantien kautta ja välttämään tarpeetonta ajoa Pietarinpuistikolla rakennustöiden aikana.

Hankkeen edetessä järjestetään lyhyempiä lähireittejä työmaiden kiertämiseksi. Pyydämme kuitenkin, että liikennöitsijät käyttäisivät hankkeen aikana pitempiä kiertoteitä Pietarinpuistikon ohi. Toivomme myös, että alueella järjestettäviin tapahtumiin (esim. Jaron ottelut) tulevat pysäköivät hieman kauemmas jollekin suuremmalle pysäköintipaikalle ja ehkä mieluummin pyöräilevät tai kävelevät tapahtumiin.

Pietarsaaren kaupungin kunnallistekninen osasto on tilaaja ja hankkeen pääurakoitsijana toimii R&R Frostdahl.

Hankkeen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan 31.10.2024 mennessä.

Kartta kiertoteistä löytyy täältä.