Pietarinpuistikon rakennustyöt

Pietarinpuistikon rakennustyöt etenevät hyvään tahtiin. Nyt voi jo hahmottaa, miltä hanke alkaa näyttää valmistuessaan. Valtaosa pohjoiseen kulkevasta ajosuunnasta alkaa olla valmiina, mutta koska useampi risteysalue on vielä työn alla, osuuksia ei vielä voi avata autoliikenteelle.

Kevyt liikenne voi jo nyt käyttää uutta jalankulku- ja pyöräreittiä osuuden Etelänummikatu–Strengberginkatu itäistä puolta pitkin. Uusi punaiseksi päällystetty pyörätie on yksisuuntainen. Tarkoituksena on, että Pietarinpuistikon itäistä puolta pyöräillään pohjoisen suuntaan ja läntistä puolta etelään päin. Tähän sääntöön sallitaan poikkeuksia rakentamisaikana töiden valmistumiseen saakka.

Itäisen puolen loput asfaltointityöt on suunniteltu tehtäviksi kesäkuun lopulla. Jos kaikki sujuu hyvin ja aikataulussa pysytään, myös Strengberginkadun ja Raatihuoneenkadun väliset läntisen puolen tieosuudet asfaltoidaan samaan aikaan.

Liikenne suljetaan hieman laajemmin 3.6. alkaen, jolloin suljetaan Pietarinpuistikon–Raatihuoneenkadun risteys. Risteysalueella saneerataan lisäksi Pietarsaaren Veden johtoja. Risteys on suljettuna arviolta 3–4 viikkoa. Liikenne ohjataan työmaan ympäri Herrholminkadun ja Pinnonäsinkaudun kautta. Skutnäsinkadun ja Pietarinpuistikon risteys avataan lännen–idänsuuntaiselle liikenteelle, mutta toiveena on, että mahdollisuuksien mukaan valitaan jokin kaupungin suuremmista kehäteistä, esimerkiksi Länsiväylä.

Koko hankkeen on tarkoitus valmistua syksyksi.