Pietarsaaren jalankulku- ja pyöräverkon kehittämissuunnitelma, asukaskyselyn tulokset

Kyselyllä selvitettiin pietarsaarelaisten nykyisiä liikkumistottumuksia, liikkumisen esteitä ja mahdollisuuksia, liikenneverkon ongelmakohtia ja yhteystarpeita sekä haettiin ideoita jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi. Kysely oli avoinna 5.1.-30.1.2022. Vastaajamäärä oli kaiken kaikkiaan 935. Vastaajista suurin osa oli työssäkäyviä (67 %) ja työikäisiä (78 %).

Vastauksia saatiin laaja-alaisesti eri puolilla kaupunkia asuvilta. Vastaajista suurin osa asuu Pietarsaaren keskustassa tai keskustan lähituntumassa. Joitakin vastauksia tuli myös naapurikunnista.

Vastaajien kehitysideat

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi nostettiin esille erityisesti seuraavia kehitysideoita:

• Valaistuksen parantaminen
• Talvikunnossapidon parantaminen
• Asennekasvatus
• Viitoittaminen ja opastus laadukkaille reiteille
• Pyöräilylle lisää tilaa
• Pyöräteiden merkintä esim. punaisella
• Epäjatkuvuuskohtien poistaminen
• Laadukas nopean pyöräilyn väylä
• Suojateiden reunakivet matalammiksi ja viistetyiksi
• Valo-ohjausta lisää
• Turvallisemmat ylityskohdat
• Alikulkuja
• Liikennevaloetuudet jalankulkijoille
• Korotetut risteykset
• Jalankulun ja pyöräilyn skenaarioksi suunnitteluun loskainen talvipäivä
• Autoton keskusta
• Kadunvarsipysäköinniltä tilaa muille

Moottoriajoneuvoliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi nostettiin esille erityisesti seuraavia kehitysideoita:

• Vähemmän yksisuuntaisia katuja
• Keskustan autoilu helpommaksi
• Liikenneympyröitä ongelmallisiin risteyksiin
• Viitoitus ja opastus kuntoon
• Vähemmän tasa-arvoisia risteyksiä
• Lisää liikennevalo-ohjattuja risteyksiä
• Vihreä aalto liikennevaloihin
• Ohjataan itä-länsisuuntainen liikenne keskustan ohi
• Ongelmallisten risteysten uudelleenmuotoilu
• Lisätään rakenteellisia hidasteita
• Selkeämmät kaistamerkinnät
• Talvikunnossapidon parantaminen
• Väylien kunnon parantaminen
• Alemmat nopeusrajoitukset paitsi pääväylillä
• Mopoille sallittuja reittejä selkeämmiksi
• Näkemäalueiden puhtaanapito mm lumesta
• Selkeämmät katkoskohdat tultaessa pääväyliltä asuinalueille

Vastaajista reilusti suurin osa (78 %) ei käytä pysäköintiluolaa asioidessaan keskustassa. Vastaajista kaksi viidesosaa (43 %) ei käytä pysäköintiluolaa, koska katutilassa pääsee lähemmäksi asiointipaikkaa Avovastauksissa nousi esiin, että luolaa sekä maksullista pysäköintiä vastustetaan periaatteesta. Luola koetaan myös liian hitaaksi tavaksi pysäköidä

Katso kyselytulos kokonaisuudessaan tästä