Hanna Wallenstjerna

Hanna Wallenstjerna

Asianhallintasihteeri

Hallinto, Kaupunginkanslia

hanna.wallenstjerna@jakobstad.fi

044 785 1280