Stadens dagvattensystem handhas av kommunalteniska avdelningen. En kommunal dagvattenavgift togs i bruk från 1.1.2019 och den gäller alla bebyggda fastigheter inom detaljplanerade områden inom Jakobstad. Också andra städer har motsvarande avgifter.

Årets 2019 dagvattenfakturering sker nu i två steg. Första räkningar har redan blivit utskickade. Några adressuppgifter är ännu under utredning. De fastigheter där vi har bristfälliga uppgifter om innehavaren kommer att få fakturan lite senare.

Grunden för fakturering är användningändamålet i detaljplan och tomtens storlek. Den minsta årsavgiften är 25 € och det gäller för alla byggda egnahemshus där man har en detaljplan. Avgiften blir större för radhus-, våningshus- och affärsfastigheter och där påverkar också tomtens areal.

Mer information: Underhållsingenjör Nicklas Gustafsson, tfn 044 785 1227