Varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatus Pietarsaaressa 

Olemme edelläkävijä kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestämisessä: korkealaatuista päivähoitoa on järjestetty jo 110 vuotta.

Pietarsaaressa tarjotaan lasten kasvua, 
kehitystä ja oppimista tukevaa, kaikkien perheiden saatavilla olevaa varhaiskasvatusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona sekä leikkitoimintana. Pietarsaaren varhaiskasvatus  toteuttaa kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa. Tavoitteenamme on, että pietarsaarelaisista lapsista kasvaa vahvan identiteetin omaavia, joustavia ja erilaisuutta kunnioittavia aikuisia.

Pietarsaaressa toimii 11 kunnallista päiväkotia. Tarjolla on suomen- ja ruotsinkielistä koko- ja osa-aikahoitoa sekä vuorotyö-, ilta- ja pyhähoito. 5-vuotiaille on tarjolla myös kielikylpyryhmiä. 

Kaupungissa toimii myös yksityisiä päiväkoteja sekä kunnallisia perhepäivähoitajia. Lisäksi tarjolla on yksityistä leikkipuisto- ja päiväkerhotoimintaa. 

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Hakemus tulee toimittaa viimeistään 4 kuukautta ennen kuin lapsesi tarvitsee hoitopaikkaa. Mikäli hoitopaikan tarve on äkillinen, tulee hakemus tehdä niin ripeästi kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoitotarpeen alkamista.

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee pääsääntöisesti hakea sähköisesti. Kielikylpypaikkaa haettaessa täytetään oma lomake. Katso tarkemmat hakuohjeet täältä. 

Kaupungin varhaiskasvatusosasto palvelee kaikissa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. 


Esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

6-vuotiaiden lasten esiopetusta annetaan jokaisena koulupäivänä 4 tuntia/päivä klo 8.00-12.00, se on lakisääteistä ja maksutonta, ja opetus järjestetään koululla.

Esiopetukseen osallistuvilla on oikeus myös päivähoitoon, myös päivähoito järjestetään koululla. Pääperiaatteena on, että esiopetukseen tuleville osoitetaan lähiopetuspaikka samalta oppilaaksiottoalueelta kuin perusopetuksessa. 

Pietarsaaren sivistystoimi järjestää yhdessä seurakuntien kanssa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu kaikille vuosiluokkien 1-2 oppilaille sekä kaikille erityisopetuksen (1-9) oppilaille.

Toimintaa järjestetään koulupäivinä ja toiminta alkaa koulussa klo 6.30 ja kestää siihen saakka kunnes koulupäivä alkaa. Iltapäivän toiminta alkaa koulun päättymisen jälkeen ja kestää klo 16.30 saakka. 


Laadukasta perusopetusta kahdella kielellä tai kielikylvyllä 

Pietarsaaressa toimii kymmenen peruskoulua. Näistä neljä on suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä, lisäksi kaupungissa toimii kielikylpykoulu.

Pietarsaari on ainut paikkakunta Suomessa, jossa järjestetään kielikylpyopetusta molemmilla kotimaisilla kielillä, sekä suomeksi että ruotsiksi. Kielikylpykoulussa ovat suomenkieliset ja ruotsinkieliset kielikylpyluokat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan. 

Suomenkielisiä alakouluja ovat Itälän koulu itäisessä kaupunginosassa, Länsinummen koulu läntisessä kaupunginosassa ja Resurssikoulu eteläisessä kaupunginosassa, Grannabbassa. 

Katso koulut kartalta: Itälän kouluLänsinummen kouluResurssikoulu

Ruotsinkielisiä ala-kouluja ovat Bonäsin-Vestersundsbyn koulu kaupungin länsiosissa, Kirkkorannan koulu lounaisissa kaupunginosissa Lapinnevalla ja Lagmanin koulu kaupungin keskustassa. 

Katso koulut kartalta: Bonäsin-Vestersundsbyn kouluKirkkorannan kouluLagmanin koulu

Kielikylpykoulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa keskustassa. 

Katso kartalta: 

Yläkouluja Pietarsaaressa on kaksi: ruotsinkielinen Oxhamnin koulu ja suomenkielinen Etelänummen koulu. Molemmat yläkoulut sijaitsevat kaupungin keskustassa. Suomenkieliset kielikylpyluokat 7-9 käyvät Etelänummen koulua ja ruotsinkieliset kielikylpyluokat 7-9 Oxhamnin koulua.

Katso kartalta: Etelänummen koulu, Oxhamnin koulu