Kodinhoitotuki

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona voi alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon hakea kotihoidontukea.

Sitä anotaan Kansaneläkelaitokselta, ja se muodostuu perusosasta (hoitoraha) ja perheen tuloista riippuvasta lisäosasta (hoitolisä).

Hoitorahaan voi saada sisaruskorotusta perheen muista alle kouluikäisistä lapsista.
Lisätietoja saa Kansaneläkelaitokselta, puh. 020 435 5930 tai www.kela.fi.