Integration Works – maahanmuuttajien työllistymisen ja osallisuuden edistäminen

Integration Works on Pietarsaaren seudun kotoutumisyksikön kehittämishanke. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ja Pietarsaaren seudun kunnat.

Hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien polkua työelämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hankkeen tuloksena edistetään maahanmuuttajien mahdollisuuksia työllistyä varhaisessa vaiheessa Suomeen saapumisen jälkeen. Tämä vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta ja mahdollistaa taloudellisen riippumattomuuden ja sosiaalisen sekä taloudellisen kestävyyden. Työvoimapula Pietarsaaren seudulla hyötyy siitä, että maahanmuuttajat löytävät yhä enemmän tiensä työelämään.

Hankkeen tavoitteena on sovittaa paremmin yhteen tarjolla oleva työvoima ja työvoimantarve, kaventaa suomalaisten ja ulkomaalaistaustaisten välistä kuilua työllisyydessä, vahvistaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, selkeyttää roolijakoa eri toimijoiden välillä sekä kehittää kotoutumispalveluita.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat työttömät tai työelämän käytettävissä olevat maahanmuuttajat Pietarsaaren seudun viidessä kunnassa. Hankkeen toinen pääkohderyhmä ovat työnantajat ja yritykset. Välillisiä kohderyhmiä ja yhteistyökumppaneita ovat muun muassa kunnat, kotoutumispalvelut, TE-toimisto, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, koulutuksen järjestäjät ja UNHCR.

Hanke on osa valmistautumista vuoteen 2025, jolloin TE-palvelut siirtyvät kunnan omistukseen. Hankkeen tavoitteet liittyvät myös kotoutumislain kokonaisuudistukseen.

Hankeaika: 1.1.2024-30.4.2026

Hankkeen toteuttaja: Pietarsaaren seudun kotoutumisyksikkö

Toiminta-alue: Pietarsaaren seutu

Ota yhteyttä

Kotoutumisportti

Kotoutumisportti

Kotoutumisyksikkö

integration@jakobstad.fi

044 785 1686