Pietarsaaren ja Luodon kunnat allekirjoittavat aiesopimuksen TE H2:N ja Aliceco Energyn kanssa

VIHREÄ VETY: Pietarsaaren ja LUODON kunnat allekirjoittivat aiesopimuksen TE H2:n ja Aliceco Energyn kanssa VIHREÄN ENERGIASIIRTYMÄN TUKEMISEKSI

Pietarsaari/Luoto, 25.4.2024 – Pietarsaaren ja Luodon kunnilla on ilo ilmoittaa allekirjoittaneensa aiesopimuksen Gräggören-projektin kehittämiseksi.

Suomi on ilmastostrategiassaan asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja osa tätä strategiaa koostuu sähköpolttoaineiden (tunnetaan myös nimellä ”e-polttoaineet”) tuottamisesta, jolla vähennetään maailmanlaajuista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Pohjanmaan liiton ja Pietarsaaren seudun ilmastostrategioiden yhtenä tavoitteena on olla ilmastovaikutusten vähentämisen eturintamassa.

Aiesopimuksella, jonka Pietarsaari allekirjoitti TE H2:n kanssa ja Aliceco Energyn kanssa 8.3.2024 ja Luoto vastaavasti 25.1.2024, osapuolet tutkivat mahdollisuutta laajentaa Alholmen Industrial Parkia (AIP) kehittääkseen Gräggören-projektia, jonka tavoitteena olisi tuottaa pienen hiilijalanjäljen sähköpolttoaineita kansallisille ja kansainvälisille markkinoille, mikä tukee teollisuudenaloja ja liikenteen alaa.  Tässä vaiheessa hankkeen tarkka koko tulee vielä määrittää; Näin laajalla hankkeella olisi kuitenkin myönteinen vaikutus vientiin ja työllisyyteen ja se toisi lisäarvoa alueelle.

Gräggören-projekti odotetaan hyötyvän TE H2:n kokemuksesta ja kunnianhimosta työskennellä useissa suuren mittakaavan vihreän vedyn projekteissa maailmanlaajuisesti, kuten suuren mittakaavan e-metanoliprojektissa ”Vanadis Fuels” Kokkolassa.

Lehdistötiedotus:
Lehdistötiedotus järjestetään Luodon kunnassa (Pohjoinen Luodontie 30) 25.4.2024 klo. 15:30.

Lisätietoja
Yleistä projektista
Mika Hakosalo, kaupunkikehitysjohtaja
mika.hakosalo@pietarsaari.fi,  044-7851463

Kaavoitus
Thomas Käldström, maankäyttöinsinööri
thomas.kaldstrom@larsmo.fi, 044-7877225

Tiedot suunnitellusta laitoksesta
Viktor Ekman, vd Aliceco Energy Oy
viktor.ekman@aliceco-consulting.com, 045-8742012