Erityisopettaja

Pietarsaaren kaupunki hakee erityisopettajaa vakituiseen virkasuhteeseen. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole hakijoiden joukossa voidaan tehtävä täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2022-2023 ei-kelpoisella hakijalla.Tehtävänä on laaja-alaisen erityisopettajan (ns. resurssiopettaja) työ Etelänummen yläkoulussa. Etelänummen koulussa työskentelee erityisopetuksen parissa useita erityisopettajia ja siten tehtävässä on…

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja

Pietarsaaren kaupungin henkilöstöosasto julistaa ulkoisesti haettavaksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan sijaisuuden työllistämisyksikössä KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJA, KOKOAIKAINEN SIJAISUUS Työtehtäviin sisältyvät mm. pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden neuvonta, tiedotustoiminta, tuki ja ohjaaminen. Ohjaaja toimii yhteyshenkilönä työllistämistarpeessa olevien henkilöiden ja kunnan, yhdistysten ja säätiöiden välillä sekä hakee…

Opettajan lyhytaikaisia sijaisuuksia

Haemme sijaisia tarvittaessa täytettäviin opettajien lyhytaikaisiin sijaisuuksiin perusopetuksessa ja lukiossa. Tehtäviä ovat eri aineiden opetus, esiopetus, luokanopetus ja erityisopetus. Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.Sijaisrekisteriin ilmoittaudut täyttämällä sähköisen…

Koulunkäynninohjaajien tehtävät

Pietarsaaren kaupunki hakee koulunkäynninohjaajia (koulunkäyntiavustajia) eri pituisiin (6kk-10kk) määräaikaisiin tehtäviin ja sijaisuuksiin.Jätä hakemuksesi listalle. Otamme yhteyttä, kun sopiva tehtävä avautuu. Koulunkäynninohjaajan tutkinto katsotaan eduksi. Tehtävät sijoittuvat tarpeen mukaan: Itälän, Länsinummen ja Kielikylpykoulun alakouluihin sekä Etelänummen yläkouluun. Tehtävään valittavan on esitettävä…