Projekti-insinööri

Kunnallistekninen osasto huolehtii katujen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta. Kaupungin hulevesijärjestelmä kuuluu myös näihin. Projekti-insinöörinä työsi on luovaa, koordinoivaa ja vaihtelevaa. Sinulla on osavastuu ja yleiskuva koko rakentamisprosessista. Olet osa kunnallistekniikan…

Kaupungininsinööri

Pietarsaaren kaupunki hakee kaupungininsinööriä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Haemme KAUPUNGININSINÖÖRIÄ teknisen palvelukeskuksen kunnallistekniselle osastolle Kaupungininsinöörinä huolehdit kestävästä kaupunkiympäristöstä johtamalla yksikön toimintaa. Tehtävänkuva koostuu pääosin kaupunki-infran yläpitoon ja yleisten alueiden maankäyttöön liittyvistä tehtävistä. Kaupungininsinööri vastaa kunnallistekniikan vastuualueen johtamisesta ja kehittämisestä, osallistuu…

Varhaiskasvatuksen sijaisuuksia

Tarvitsemme lyhytaikaisia, ja välillä pidempiaikaisia, sijaisia varhaiskasvatuksen kasvatus-, hoito- ja avustustehtäviin. Tehtäviä ovat varhaiskasvatuksen opettajan , lastenhoitajan ja avustajan työt. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ao. toimien annettujen asetusten mukaisesti. Huomioimme myös alan opiskelijat ja työkokemusta omaavat sekä alalle soveltuvat ja siitä kiinnostuneet…

Koulunkäynninohjaajien tehtävät

Pietarsaaren kaupunki hakee koulunkäynninohjaajia (koulunkäyntiavustajia) eri pituisiin lyhytaikaisiin (6kk-11kk) sijaisuuksiin.J ätä hakemuksesi listalle. Otamme yhteyttä, jos sopiva sijaisuus avautuu. Koulunkäynninohjaajan tutkinto katsotaan eduksi. Tehtävät sijoittuvat tarpeen mukaan: Itälän, Länsinummen ja Kielikylpykoulun alakouluihin sekä Etelänummen yläkouluun. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi…

Opettajan lyhytaikaisia sijaisuuksia

Haemme sijaisia tarvittaessa täytettäviin opettajien lyhytaikaisiin (max 6kk) sijaisuuksiin perusopetuksessa ja lukiossa. Tehtäviä ovat eri aineiden opetus, esiopetus, luokanopetus ja erityisopetus. Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.Sijaisrekisteriin ilmoittaudut…