Asukaskysely Pietarsaaren pyöräpysäköinnistä

Pietarsaaren kaupunki on käynnistänyt hankkeen pyöräpysäköinnin parantamiseksi. Työssä kartoitetaan nykytilanteen kehitystarpeet sekä luodaan suunnitelma pyöräpysäköinnin parantamiseksi tulevina vuosina. Tarkastelussa on yleisten alueiden pyöräpysäköinti erityisesti keskusta-alueella. Käynnistynyt työ kytkeytyy kaupunkirakentamisen suunnitelman päivitykseen, jossa panostetaan varsinkin viihtyisän ja kävelypainotteisemman keskustan luomiseen. Paremmalla…

Pietarsaaren kestävän kehityksen oppimispolku

Pietarsaaressa on nyt käytössä kestävän kehityksen oppimispolku vuosiluokkien 1–9 oppilaille, ja Jakobstads gymnasiumissa on kestävän kehityksen osaamisen etenemissuunnitelma. Oppimispolku ja tiekartta tuovat oppilaille ja opiskelijoille tietoa, taitoa ja asenteita, jotka ohjaavat heitä toimimaan kestävän arjen ja tulevaisuuden puolesta itse ja…

Pietarsaari digitalisoi kiinteistönsä ennakoivaan kiinteistöjen ylläpitoon ja energiaoptimointiin

Huhtikuussa 2024 Pietarsaaren kaupungin 20 kiinteistöä liitetään uuteen data-alustaan ja niitä voidaan ohjata reaaliaikaisesti sekä energiankäytön että sisäilmaston optimoimiseksi.

Rakennukset on yhdistetty tamperelaisen Nobody Engineering -yrityksen IOT-roboteilla, jotka luovat kaksisuuntaisen kanavan rakennusautomaatiojärjestelmään. Kiinteistöjen automaatiojärjestelmien tiedot toimitetaan joka minuutti riippumattoman tietovaraston kautta ulkopuoliselle palveluntarjoajalle Lassila & Tikanojalle, jonka asiantuntijatiimin kehittämä L&T Smartti Automaatio, analysoi datan ja optimoi rakennusautomaation ohjausdataa kiinteistöjen mahdollisimman tehokkaaseen energiankäyttöön. L&T Smartti Automaatio hyödyntää myös muuta dataa, kuten sääennusteita, energiajärjestelmätietoja, löytääkseen eri kiinteistöille parhaat mahdolliset asetukset sekä energiaoptimoinnin että sisätilojen viihtyvyyden näkökulmasta. Tämän lisäksi Lassila & Tikanojan asiantuntijatiimi analysoi L&T Smartti Automaation esille nostamia havaintoja, kuten toimilaite- ja ohjausvikoja.

Tavoitteena on säästää Pietarsaaren kaupungin nettokustannuksissa vähintään 100 000 euroa vuonna 2024 energiatehokkuudella ja samalla luoda käyttäjille parempaa sisämukavuutta. Tällä ratkaisulla kaupunki vähentää ilmastopäästöjään ilmastostrategian mukaisesti.

”Yhteistyömme Pietarsaaren kaupungin ja Nobody Engineeringin kanssa on ollut saumatonta ja on hienoa päästä kehittämään yhdessä heidän kanssaan entistä kestävämpää ja energiatehokkaampaa kaupunkisuunnittelua ja kiinteistöjen ylläpitopalveluja”, L&T Energiapalveluiden johtaja Hannu Kimiläinen toteaa.

Uuden palvelun avulla kiinteistöjen ylläpito on tehokasta, ennakoivaa ja tuottavaa. Kun rakennukset ovat kytkettynä data-alustaan 24/7, voidaan havaita mahdolliset viat kiinteistön järjestelmissä reaaliajassa ja korjata ne nopeammin ja tarkemmin. Mitä enemmän dataa kerätään, sitä enemmän syntyy ymmärrystä, miten eri järjestelmät toimivat kaupungin eri rakennuksissa eri sääolosuhteissa, vuodenaikoina ja käyttötasoilla. Data-analyysillä voidaan myös havaita mahdolliset puutteet tai eri järjestelmien asteittainen heikkeneminen. Tämä mahdollistaa erilaisten huoltotoimenpiteiden, kuten suodattimien vaihtojen tai LTO-järjestelmien puhdistusten, paremman suunnittelun etukäteen. Ennakoivampaa ja tuloksellisempaa kiinteistöhuoltoa kehitetään tiiviissä yhteistyössä kaupungin toimittajan Alerten, kaupungin virkamiesten ja Lassila & Tikanojan asiantuntijoiden kanssa.

”Kaikkea analysoitavaa dataa ja ymmärrystä siitä, miten eri järjestelmät toimivat sekä yksittäin että yhdessä, voidaan hyödyntää myös uusien rakennusten suunnittelun pohjana. Pietarsaaren kaupunki on juuri aloittanut uuden koulun arkkitehtisuunnittelun, ja siellä nykyisten koulujen tiedot ovat erittäin arvokkaita teknisten järjestelmien suunnittelussa ja mitoituksessa”, Pietarsaaren kaupunkikehitysjohtaja Mika Hakosalo kertoo.

Pietarsaaren kaupunki esittelee yhdessä Nobody Engineeringin ja Lassila & Tikanojan kanssa tätä kunta-alan ainutlaatuista ratkaisua Kiinteistöjen ylläpitopäivillä 9.4. Tampereella.

Yhdistyspodcast

Nyt on vihdoin aika käynnistää kaupungin uusi yhdistyspodcast! Joka toinen perjantai 5. huhtikuuta 2024 alkaen julkaisemme uuden jakson, jossa on mukana jokin Pietarsaaren yhdistys.Voit kuunnella ensimmäisen jakson linkin kautta!

Veteraanipäivä 2024

Tervetuloa osallistumaan Vaasaan Botniahallissa järjestettävän Kansallisen veteraanijuhlan suoraan lähetykseen 27.4.2024.

Pietarsaaren 350-vuotisjuhlarahastosta jaettavat apurahat ja hankevarat

Rahaston tarkoituksena on edistää ja kannustaa sellaista toimintaa, joka on omiaan kehittämään Pietarsaarta tunnuksen ”hyvä kaupunki paremmaksi” mukaan. Tässä tarkoituksessa rahasto voi jakaa apurahoja ja hankevaroja henkilöille tai järjestöille, jotka toimivat mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.
Vapaasti muotoillut hakemukset toimitetaan kaupunginhallitukselle sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi. Hakuaika päättyy perjantaina 3.5.2024 klo 15.00. Apurahoja ja hankevaroja voivat saada myös henkilöt tai järjestöt, jotka eivät ole niitä hakeneet. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Anne Ekstrand, puh. 044 785 1410, anne.ekstrand@pietarsaari.fi, Pietarsaaren kaupunginhallitus.

Kaupunki julkaisee yhdistyskalenterin

Pietarsaaren kaupunki on yhdistysten kanssa käytyjen keskustelujen palautteen perusteella laatinut yhdistyskalenterin (jossa on samalla mahdollisuus pyytää talkooapua) suomeksi ja ruotsiksi. Yhdistyskalenterin löydät myös kaupungin verkkosivuilta kohdasta ”Kulttuuri ja vapaa-aika”. Yhdistyskalenteri on helppokäyttöinen. Sinun tulee ensin rekisteröidä tili yhdistykselle. Kun lisäät…

Kaupungin kesätyöntekijät ja kesätyösetelien saajat 2024

Tänä vuonna Pietarsaaren kaupunki tarjoaa 15–20-vuotiaille nuorille mahdollisuuden kokeilla työelämää kesätyön tai kesätyösetelin avulla. Kaupunki toivottaa tänä vuonna tervetulleiksi 60 kesänuorta töihin ja jakaa 100 kesätyöseteliä. Yhteensä saimme 396 hyväksyttävää hakemusta. Valinta on tehty arpomalla. Kesätyöntekijät työskentelevät eri sektoreilla; varhaiskasvatuksessa,…

Kaupungin uuden strategian työstäminen etenee

Kaupungin asukkaille järjestettiin työpaja kaupungintalolla 13. maaliskuuta 2024 koskien kaupungin strategian uudistamista. Työpajaan osallistui yhteensä 13 kaupunkilaista, jotka pääsivät kertomaan näkemyksiään ja näin vaikuttamaan kaupungin uuden strategian sisältöön.

Osallistujat valittiin 95 henkilön joukosta, jotka olivat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua työpajaan viikon kysymyksessä 10.–21. tammikuuta 2024. Kiinnostuneita pyydettiin ilmoittamaan sukupuolensa, ikänsä, äidinkielensä ja työllisyystilanteensa ilmoittautumisen yhteydessä. Tämän jälkeen osallistujat arvottiin edellä mainittujen kriteerien perusteella, jotta eri asukasryhmät olisivat edustettuina. Työpajaan kutsuttiin yhteensä 27 asukasta (14 naista, 13 miestä, joista 15 oli ruotsinkielisiä, 11 suomenkielisiä ja 1 muunkielinen), mutta työpajaan osallistui 7 naista ja 6 miestä, joista 8 oli ruotsinkielisiä, 4 suomenkielisiä ja 1 muunkielinen.

Asukkaille suunnatun strategiatyöpajan lisäksi kaupunki on järjestänyt kaksi iltakoulua kaupunginvaltuustolle, marraskuussa 2023 ja maaliskuussa 2024. Toiseen iltakouluun osallistui myös nuorisovaltuusto. Lisäksi kaupunki on järjestänyt marraskuussa 2023 strategiatyöpajan kaupungin esihenkilöille, ja tammikuussa 2024 elinkeinoelämälle suunnatun strategiatyöpajan.
Kaupunki laatii uutta strategiaa yhteistyössä konsulttiyritys MDI:n kanssa, ja kaupunginvaltuusto käsittelee uutta vuosien 2025–2030 strategiaa kokouksessaan 10. kesäkuuta 2024.

Reimarin merituulivoimahankkeen asukaskyselyt

Skyborn Renewables Reimari Oy suunnittelee Reimarin merituulivoimapuiston rakentamista Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn edustalle. Hankealue sijoittuu noin 25 kilometrin päähän Suomen rannikosta ja noin 40 kilometrin päähän Ruotsin rannikosta. Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä toteutetaan asukaskyselyt, joilla selvitetään rannikkoalueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä muiden alueella liikkuvien ja toimivien näkemyksiä hankkeesta ja mahdollisista vaikutuksista asumiseen, virkistykseen ja elinkeinoihin.

Kyselyt ovat avoinna 5.3.2024 asti.
Kyselylinkit ja hankkeeseen liittyvä tietopaketti löytyvät osoitteesta:
https://projektit.ramboll.fi/reimari/index.html