Miljösyn 2024 – Ympäristökatselmus 2024

Miljösyn 2024 – Ympäristökatselmus 2024 Laatija: Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus / Byggnadstillsyn / Rakennusv Tiedoksiantoaika: 12.4.2024 – 30.6.2024

NTM-centralen i Södta Österbotten: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och förordningen om vattenvårdsförvaltningen – Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä

NTM-centralen i Södta Österbotten: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och förordningen om vattenvårdsförvaltningen – Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Laatija: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Tiedoksiantoaika: 15.12.2023 – 17.6.2024