Julkiset hankinnat

Kaupungin hankinnat on hoidettava taloudellisella tavalla ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kilpailuttamalla hankinnat kaupunki voi säästää kustannuksissa. Kaikki hyötyvät näin ollen kilpailutuksesta.

Kaikki Pietarsaaren kaupungin hankinnat on kilpailutettava lakien, asetusten, EU-direktiivien ja kaupungin hankintasäännön mukaisesti.

Pietarsaaren kaupungin hankinnat hoitaa kaupungin hankintayksikkö, joka laatii tarjouspyynnön yhdessä hankkivien yksiköiden kanssa. Hankintayksikkö hoitaa hankintoihin liittyvät ilmoitukset, neuvonnan, koulutuksen, tiedotuksen ja koordinoinnin.

Kaupungin hankinnat ovat nähtävissä HILMA-ilmoituskanavassa. HILMAssa ilmoitetaan kaikki hankinnat, jotka ylittävät kansalliset tai EU-kynnysarvot.

Tarjouskilpailut löytyvät myös Tarjouspalvelu.fi -sivustolla, jossa tarjouksenantajat voivat tehdä tarjouksensa sähköisesti.

Työ hankintojen tehostamisen ja laadunvarmistuksen parissa on jatkuvaa.

Pietarsaaren kaupunki kannustaa paikallisia yrittäjiä osallistumaan aktiivisesti tarjousten antamiseen. Yritykset voivat jatkuvasti seurata kaupungin ilmoittelua HILMAssa ja Tarjouspalvelu.fi -sivustolla

Ota meihin yhteyttä s-postitse osoitteella hankinta@pietarsaari.fi

Pietarsaaren kaupungin hankinnat löytyvät täältä.