Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus takaa henkilöille, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteista.  

Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.  

Tietojen tarkastuspyyntö sekä tietojen korjaus 

Tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitettuna. Tietojen tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse.  

Voit tehdä tietojen tarkastuspyynnön:

Henkilön henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Jos olet pyytänyt, että tiedot toimitetaan postitse, ne lähetetään kirjattuna kirjeenä, jolloin joudut todistamaan henkilöllisyytesi noutaessasi kirjeen. Mikäli noudat tiedot henkilökohtaisesti, se tapahtuu kaupungin vastaanottopisteen ”Front Office B” kautta.  

Lomakkeet tietopyynnöille sekä tietojen korjaukseen

Huomaa, että Pohjanmaan hyvinvointialueella on oma prosessinsa tietopyynnöille.