Henkilöstöraportti

Henkilöstöraportti laaditaan vuosittain.

Pietarsaaren kaupungin henkilöstöraportti on hyvä työväline toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen. Raportti sisältää runsaasti tietoa, joka luo hyvän pohjan kaupungin päättäjille tehdä hyviä päätöksiä.