Pietarsaaren kaupungin strategia 2017-2025

Kaupungin uusi strategia linjaa kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin toimintaa. Strategian keskeisinä teemoina on uudistuminen, kasvu, talouden tasapainottaminen ja kaupungin rooli mahdollistajana aiemman toteuttajaroolin rinnalla. Näillä varaudutaan tuleviin toimintaympäristön muutoksiin.

Strategia painottaa uusia näkökulmia kaupungin toimintaan: uudistuminen, palveluprosessien tarkastelu, kuntalaisten osallistuminen palvelujen tuotantoon sekä yhteistyö niin yritysten, yhdistysten, muiden kuntien kuin valtakunnallisten toimijoiden suuntaan.

Strategian toteutumista seurataan toimialoilla ja kaupungin johtoryhmässä. Kaupunginhallitus seuraa strategian toteutumista kahdesti vuodessa tilinpäätöksen ja talousarvion yhteydessä ja strategian toteutumisen seuranta esitetään kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi kaupunginhallitus seuraa useammin tiettyjä strategiaan liittyviä keskisiä tunnuslukuja.

Strategiassa on tiivistetty kokonaistavoitteet, joiden toteutumista valtuustokauden aikana seurataan:

1. Kasvu

 • 20 000 asukasta vuonna 2020, ja kasvun jatkuminen
 • Lisää työpaikkoja, enemmän kasvuun panostavia yrityksiä
 • Markkinoinnin kehittäminen: Pietarsaari asuinpaikkana

2. Asukas keskipisteessä kaikessa kaupungin toiminnassa

 • Asiakaslähtöinen työtapa, jossa digitalisointi ja nykyaikaiset apuvälineet ovat käytössä palveluis- sa, jotta asiakkaiden tarpeet voidaan tyydyttää
 • Jatkuva vuoropuhelu asukkaiden, yritysten, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä
 • Innostunut, pätevä ja hyvinvoiva henkilöstö

3. Talous tasapainossa

 • Taseen kertyneen ylijäämän tulee olla positiivinen ja kaupungin tulee rahoittaainvestointinsa omin varoin
 • Kaupunki pyrkii pitämään veroprosentin kilpailukykyisellä ja järkevällä tasolla
 • Omistajapolitiikan tulee olla selkeästi määritelty ja kestävä, myynnit ja investoinnit tulee tehdä perustuen kaupungin ydintoimintaan

4. Hyvinvointi ja turvallisuus

 • Kaupungin tulee olla turvallinen, kaksikielinen ja monikulttuurinen elinympäristö
 • Lapsille ja nuorille lisää toimintaa, jolla tuetaan osallistumista ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä
 • Monipuolinen ja riittävä asumistarjonta kaikkiin elämänvaiheisiin

Strategiassa esitetyistä valtuustokauden tavoitteista ja toimenpiteistä johdetaan vuosittain kaupungin ja toimialojen tavoitteet ja määritellään niille täsmälliset mittarit. Mittarit esitetään vuosittain talousarvion yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian kokouksessaan 13.11.2017.

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiaprosessi jatkui poikkihallinnollisten ja toimialakohtaisten kehittämisohjelmien päivittämisellä ja laadinnalla. Strategian tavoitteita tukevien ja strategiaa toteuttavien kehittämisohjelmien pohjalta puolestaan toimialoilla laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat.

Strategiaa on tarkoitus tarkastella ja uudistaa tarpeen mukaan joka toinen vuosi, jotta strategia on aina ajan tasalla ja ajankohtainen.

Tästä linkistä pääset tutustumaan Pietarsaaren kaupungin strategiaan 2017-2025.