Henkilöstöstrategia

Kunnan asema muuttuu, ja tämä muutos heijastuu Pietarsaaren kaupungin strategiaan 2017–2025. Maakuntauudistuksen ja uuden lainsäädännön mukaisesti yhtenä kaupungin ensisijaisista tehtävistä tulee olemaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, mikä toteutetaan lähinnä jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta vahvistamalla ja tukemalla.

Samalla tavoin halutaan tämän henkilöstöstrategian avulla varmistaa, että kaupungin työntekijöiden kykyjä ja voimavaroja vaalitaan ja edistetään, jotta saadaan aikaan myönteinen työkulttuuri, jossa jokainen uskoo omiin ja työtiiminsä kykyihin. Tärkeä osa tätä työtä on kaupungin uuden strategian juurruttaminen organisaation kaikkiin osiin siten, että kaikki yksilöt näkevät oman työnsä ja yleisten tavoitteiden välisen yhteyden.

Kaupungin uusi strategia tukee kaupungin toiminnan- ja talousohjausta sekä tavoitteiden muotoilussa että niiden toteuttamisessa. Asukkaiden palveleminen muutoksen aikoina ja näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kehitymme itse ja toimimme tiennäyttäjinä.

Tätä henkilöstöstrategiaa sovelletaan Pietarsaaren kaupungin kaikissa toimintayksiköissä, liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä. 

Kaupungin strategian tavoin tulee henkilöstöstrategia nähdä jatkuvana prosessina, joka kannustaa yhteiseen osallistumiseen. Yhdessä luomme määrätietoisten työntekijöiden myönteisen työyhteisön.

Tästä linkistä pääset tutustumaan Pietarsaaren kaupungin henkilöstöstrategiaan.