Kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

Kuntien hyvinvointisuunnitelma on kytkettävä kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun,
jolloin talousarvion tavoitteista voidaan poimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta
tärkeät painopistealueet ja varata voimavarat niiden toteuttamiseksi. Tulevien vuosien
vuosittaiset hyvinvointikatsaukset pyritään käsittelemään toimintakertomusten ja
tilinpäätöksen käsittelyn ohessa. Hyvinvointistrategiat jalkautetaan eri toimialoille ja eri
toimintoihin.
Pietarsaaren kaupungin strategia 2017–2025 rakentuu neljälle tärkeälle painopistealueelle ja
kuvailevalle tavoitteelle, jotka luonnehtivat Pietarsaaren kehittymistä.

Pietarsaaren kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2021-2025