Kysely yrityksille Pietarsaaren pysäköinnistä ja huoltoliikenteestä keskusta-alueella

Pietarsaaren kaupunki on aloittanut pysäköintistrategian laatimisen. Työssä selvitetään pysäköinnin kehittämistarpeet sekä luodaan tavoitteet ja suunnitelmat pysäköinnin kehittämiseksi tulevaisuudessa. Työssä tarkastellaan keskusta-alueelta myös huoltoliikenteen ja tavaratoimitusten kehittämistarpeita sekä muodostetaan näkemys kehittämisen suuntaviivoista. Työ liittyy laajempaan Pietarsaaren keskustan kehittämistyöhön. Suunnitelman lähtökohdiksi tarvitaan…

Fäbodantien info

Pietarsaaren kaupunki järjesti epävirallisen esittelyn uuden Fäbodantien nähtävillä olevasta tiesuunnitelmasta. Tilaisuus oli torstaina 5.10. klo 18 Pietarsaaren lukion pienessä auditoriossa.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutus (LjMTL 27§). Muistutus on tehtävä ennen nähtävänäoloajan päättymistä, eli 27.10.2023 mennessä. Muistutuksen voi tehdä osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/rfbc/nahtavillaolo tai toimittamalla se Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Kirjaamoon lähetettävään muistutukseen tulee liittää asiatunnus EPOELY/2648/2020

Suunnitelma-aineisto löytyy myös alla olevasta linkistä.

TIETOA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ LUUTAVUORENKADUN – JAAKONKADUN RISTEYKSESSÄ

Torstaina 31. elokuuta aloitetaan kiertoliittymän rakentaminen risteyksessä Luutavuorenkatu-Jaakonkatu. Risteys suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä. Kevyt liikenne ohjataan työmaan ohi merkittyä reittiä pitkin. Luutavuorenkadun läpikulkuliikenne järjestetään Ristikarintien ja Koulukadun kautta. Työn odotetaan valmistuvan noin marraskuun puolivälissä.

Tilaajana on Pietarsaaren kaupungin kunnallistekninen osasto ja hankkeen pääurakoitsijana toimii AJ Contract Ab.

Uimaveden laatu Kittholman uimarannalla, Pietarsaaressa

Kittholman uimarannalle Pietarsaaressa ei ole enää asetettu rajoituksia uimisen kannalta.
Lisätiedot:

Terveystarkastaja Susanne Jankens puh. 050 302 9079

Pysäköinnistä kunnostettavilla kaduilla

Keskeneräisillä, vielä sorapintaisilla kaduilla Skatan ja Lontoon kaupunginosissa on pysäköity liikennesääntöjen vastaisesti. Tieliikennelain 36§ mukaan: Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman lähelle tien reunaa. Ajoradan ja korotetun jalkakäytävän tarkkaa reunaa ei ehkä ensimmäisen lumisateen jälkeen kunnolla erota.…

Kadun sulkeminen, Keskusta

Rakennustöiden takia, joita tehdään ns. Irjalan korttelissa, on Raatihuoneenkatu suljettu yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä välillä tori – Otto Malminkatu (yksisuuntainen osa). Kävelyliikenteelle jätetään reitti Raatihuoneenkadun eteläreunaan. Sulkemiset koskevat myös osaa kävelykadusta ja Otto Malminkatu 14 kohdalla katu kaventuu. Siellä täytyy vinopysäköinti muuttaa…