Rakennuslupalomakkeet, lupahakemukset ja ilmoitukset

Sivuilta www.suomi.fi

Rakennuslupahakemus
Toimenpidelupahakemus & Toimenpideilmoitus
Purkamislupahakemus & Purkamisilmoitus
Suunnittelutarveratkaisu & Poikkeaminen
RH I
RH II
Vastaavan työnjohtajan lomake

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Naapurien suostumus

Tulostettavat lomakkeet

NAAPURIENSUOSTUMUS.pdf (168K)
NAAPURIENSUOSTUMUSPOIKKEAMINEN.pdf (168K)

Puunkaatolupa

sähköinen lomake

Työnjohtajien tarkastuspöytäkirjat

KVV-työn tarkastuspöytäkirja
Ilmanvaihtotyön tarkastuspöytäkirja
Savuhormin tarkastuspöytäkirja