Suomi tai ruotsi toisena opetuskielenä

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden ruotsin tai suomen  kielen taito ei ole tasolla ruotsi tai suomi äidinkielenä kaikilla osa-alueilla. S2-opetus ei ole suomen kielen tuki- tai erityisopetusta, vaan sillä omat tavoitteensa, sisältönsä ja arviointikriteerinsä, joita opetuksessa tulee noudattaa. 

Opetus eroaa tavoitteiltaan ja sisällöltään suomi tai ruotsi äidinkielenä -opetuksesta. Siitä käytetään usein lyhennettä S2. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan monikielistä identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Pietarsaaressa suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta tarjotaan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kaikille oppilaille, jotka osallistuvat perusopetukseen valmistavaan opetukseen opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä.