Oppilaanohjaus

Kaikilla perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa sekä ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

1.–6. luokilla oppilaanohjausta annetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

7.–9. luokilla oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, jossa käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää.

Oppilaanohjauksen kokonaisuus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden luokkamuotoiseen ohjaukseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen, pienryhmäohjaukseen ja työelämään tutustumiseen.

Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä koulujen opinto-ohjaajiin.

Yhteishaku

Yhteishaussa voit hakea koulutuksiin yhdellä hakulomakkeella.

Yhteishaku lukiokoulutukseen ja ammatillisiin koulutuksiin on keväisin. Haku tehdään osoitteessa opintopolku.fi