Kielikylpykoulu 0-5

Kielikylpykoulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 0-5. Kielikylpykoulu-Språkbadsskolan toimii kaksikielisenä yksikkönä. Koulussa on suomen kielen kielikylpyluokkia (esiopetus-5.lk) ja ruotsin kielen kielikylpytunteja (esiopetus-5.lk).

1. ja 2. luokkalaisten aamutoiminnan lisäksi koulu järjestää esikoululaisten päivähoitoa sekä ruotsiksi että suomeksi.

Kielikylpypolku jatkuu koko perusopetuksen ajan. Kielikylpytunnit 6-9-luvuilla järjestetään oman kieliryhmän koulussa 6-9-vuotiaille.

”Yhdessä kohti toiminnallista monikielisyyttä”

Koulun yhteystiedot

Paul Hallvarinkatu 8

68600 PIETARSAARI

Puh. 06 786 3496   (henkilökunnan taukotila)

Puh: 044 785 1495 (aamu- ja iltapäivätoiminta, 1-2 lk)

Puh: 044 785 1496 (esikoululaisten päivähoito)