Lagmans skola åk 0-5

Vid Lagmans skola ordnas grundläggande utbildning (åk 0-5). Skolan fungerar som närskola för elever i de centrala, östra och norra stadsdelarna.

Lagmans är en mångkulturell skola med elever som talar över 17 olika hemspråk.

Skolan har också förberedande språkundervisning för elever med annat modersmål än svenska eller finska. 

Skolan erbjuder kompletterande småbarnspedagogik i form av morgon- och eftermiddagsvård för elever i förskolan. 

För elever i årskurserna 1-2 ordnas morgonverksamhet i skolan medan eftermiddagsverksamheten ordnas i samarbete med Folkhälsans eftis vid Östanlid.

Skolans kontaktuppgifter

Lagmansgatan 2

68600 JAKOBSTAD

Kanslitid: ti kl. 8–16

Lärarrum tel. 044 785 1445

Förskola Näckrosor 044 785 1489

Förskola Solrosor 044 785 1443

Förskolans morgon- och eftermiddagsvård 044 785 1489

E-post: lagmans.skola@edu.jakobstad.fi