Länsinummen koulu 0-9

Länsinummen koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 0-5. Koulu toimii osittain paikalliskouluna etelä- ja länsialueiden opiskelijoille ja osittain tarjoamme erikoisluokkaopetusta koko Pietarsaaren alueen opiskelijoille (v. 0-9).

Erikoisluokkien oppilaille annetaan tukea kielen, kommunikaation ja  motoriikan osa-alueilla sekä toiminta-alueittain opiskeleville. Koulu toimii nykyaikaisissa tiloissa.

1- ja 2-luokkien aamutoiminnan lisäksi koulu järjestää myös esikoululaisten päivähoitoa. Koulu tarjoaa myös aamu- ja iltapäivätoimintaa erikoisluokkien opiskelijoille.

Toimintaa järjestetään myös kesälomien ja muiden koulujen loma-aikoina.

Koulun yhteystiedot

Länsiväylä 1 (kts. Kartta)

68630 PIETARSAARI

Puh. 06 786 3572 (opettajainhuone)

Puh. 050 363 6396 (esiopetus ja päivähoito)

Puh. 044 7851575 (aamu- ja iltapäivätoiminta pienluokat)

Puh. 044 785 1576 (keittiö)

Sähköpostiosoite: lansinummen.koulu@edu.pietarsaari.fi