Oppilaan oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Opetuksessa vahvistetaan kielellisiä taitoja ja kulttuuri-identiteettiä. Opetukseen voivat osallistua myös oppilaat, jotka ovat oppineet ko. kielen ulkomailla asuessaan. 

Opetusryhmä syntyy, jos opetukseen on ilmoittautunut lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja. Opetus järjestetään kouluilla eri puolilla Pietarsaarta ja sitä annetaan 1-2 tuntia viikossa. Oman äidinkielen opetukseen osallistunut oppilas saa keväällä todistuksen opiskelemastaan kielestä.

Oppilaiden ikä ja kielitaito otetaan huomioon ryhmiä kootessa. Opetusryhmään voi kuulua eri-ikäisiä perusopetuksen oppilaita eri kouluista.

Oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista, mutta ryhmään ilmoittautumisen jälkeen oppilaalta edellytetään säännöllistä osallistumista oppitunneille.

Opetukseen täytyy ilmoittautua erikseen joka vuosi. Ilmoittautumisaika on huhti- toukokuussa.

Opettaja ottaa ilmoittautuneiden perheisiin yhteyttä elokuussa ryhmän toteutumisesta. Jos opetusryhmä ei toteudu, siitä ilmoitetaan vanhemmille.

Sivistysvirasto antaa lisätietoa oman äidinkielen opetuksesta.

Hakemus oman äidinkielen opetuksen

Application for native language lessons