Perinnebiotoopit, kuten niityt ja hakamaat, kuuluvat uhanalaisimpiin luontotyyppeihimme. Maatalouden muuttuessa ja perinteisen maankäytön, kuten laiduntamisen ja niiton vähennyttyä, ovat niityt kasvaneet umpeen tai korvattu viljellyllä peltomaalla. Kun elinympäristö katoaa, ovat uhanalaisia myös siihen sopeutuneet kasvit ja hyönteiset. Pienimuotoisilla raivauksilla, niitolla ja laiduntamisella pysäytetään umpeen kasvaminen ja siten palautetaan ja säilytetään avoimet ja lyhytkasvuiset niityt harvinaisine kasvilajeineen.

Oletko lampaan- tai karjaankasvattaja ja kiinnostunut laiduntamaan eläimiäsi Nynäsbackenissa tai Isossa Lysarholmassa? Tässä on tarjousehdotus. Ota meihin yhteyttä viimeistään 27.03.2024, jos haluat eläimiäsi kesälaitumelle näille niittyalueille.

Iso Lysarholma

Iso Lysarholma on saari, joka sijaitsee Pietarsaaren koillisosassa. Hankealue on keskellä Iso Lysarholmaa ja koostuu vanhasta maatilasta, Lysarholmstorpet, joka vuodesta 1953 on ollut Pietarsaaren kaupungin omistuksessa. 24,62 ha suuruinen alue koostuu vanhasta taloryhmästä, n. 4,5 ha niitty- ja peltomaasta sekä ympäröivästä metsästä.

Metsä, jota hoidetaan luonnonmetsänä, on vanhaa ja siinä on kuollutta puuta ja koostuu suurelta osin lehtomaisesta kuusimetsästä, mutta on paikoitellen myös rämettynyttä metsää ja kalliota. Taloryhmä, sekä useat kiviaidat ovat merkkinä alueen kulttuurihistoriallisista arvoista.

Alue on monipuolisessa, mutta pienimuotoisessa käytössä, käsittäen muun muassa palstaviljelyä, leiritoimintaa ja virkistystä. Pienehköä osaa peltomaasta on vuodesta 1984 lähtien vuokrattu kaupungin asukkaille viljelypalstoina. Maatilarakennusta vuokraa Parasta Lapsille r.y., joka järjestää vuosittain kesäkuussa päiväleirejä lapsille. Metsän polut ovat todiste siitä, että aluetta käytetään virkistystarkoitukseen.

Iso Lysarholma -hanke on kaksivuotinen hanke (27.10.2022-31.10.2024), jonka rahoittaa lähinnä elinympäristöhanke Helmi, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen tavoitteena on palauttaa ja säilyttää Ison Lysarholman perinnebiotoopin elinympäristö. Avoin kulttuurialue luonto- ja maisema-arvoineen säilytetään. Perinnebiotooppi yhdessä vanhan luonnonmetsän, taloryhmän ja palstaviljelyn kanssa muodostaa vahvan kokonaisuuden biologiselle monimuotoisuudelle, virkistykselle ja koulutukselle.

Hanke aloitettiin luontoarvoinventoinnilla keväällä/kesällä 2023 ja haitallisten vieraskasvien torjunnalla kesällä 2023. Täältä voit lukea luontoinventoinnin raportin (ruotsiksi). Hankkeen seuraava vaihe on tehdä niityille ja pelloille kasvaneiden pensaikkojen ja pienten puiden raivaus. Kiviaidat paljastetaan ja maisemallisesti merkittävät puut säilytetään. Tämän jälkeen aloitetaan laidunhaan rakentaminen lampaille ja lehmille. Laidunta aloitetaan kesällä 2024.

Nynäsbackenin niittyalue

Nynäsbackenin niittyalue, joka sijaitsee Länsinummella, on arvokas luonto- ja kulttuurimiljöö, jonka Ympäristönsuojelutoimisto on kunnostanut kesällä 2022 osana kaupungin ilmastotyötä. Hanke on päättynyt syksyllä 2023, ja se rahoitettiin pääasiassa Helmi-elinympäristöohjelmasta, jonka tavoite on vahvistaa Suomen luonnon biologista monimuotoisuutta.

Hanke seurasi Nynäsbackenin niittyalueen hoitosuunnitelmaa, jonka on tehnyt vuonna 2018 Jaana Höglund Pro Agriasta EU:n maatalousrahaston rahoittaman Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä, ”UHMA” -hankkeen puitteissa.

Tavoitteena oli palauttaa ja hoitaa umpeen kasvaneita perinnebiotooppia, sekä säilyttää avoimia kulttuurialueita luonto- ja maisema-arvoineen. Pienimuotoinen raivaus, laiduntaminen ja niitto korostivat myös kulttuurihistoriallista ympäristöä, mikä on ominaista Nynäsbackenin niittyalueelle. Alueella on uhanalaiset ja huomiota vaativat lajit keltamatara (Galium verum) ja ketoneilikka (Dianthus deltoides).

Hanke on päättynyt, mutta Nynäsbackenin niittyalueen hoito jatkuu pienimuotoisilla raivauksilla, laiduntamisella ja niitolla. Täältä voit lukea hankkeen loppuraportin (ruotsiksi).

Lampaiden laidunta Nynäsbackenilla kesällä 2022.
Kiviaitoja korostetaan kulttuurihistoriallisena elementtinä Nynäsbackenilla.

Ota yhteyttä

Carolina Silva

Carolina Silva

Projektipäällikkö

Ympäristö

carolina.silva@jakobstad.fi

044 785 1645

Tanja Snickars

Tanja Snickars

Projektipäällikkö

Ympäristö

tanja.snickars@jakobstad.fi

044 785 1677