Nynäsbackenin niittyalue

Nynäsbackenin niittyalue, joka sijaitsee Länsinummella, on arvokas luonto- ja kulttuurimiljöö, jonka Ympäristönsuojelutoimisto on kunnostanut kesällä 2022 osana kaupungin ilmastotyötä. Hanke rahoitetaan pääasiassa Helmi-elinympäristöohjelmasta, jonka tavoite on vahvistaa Suomen luonnon biologista monimuotoisuutta.

Hanke seuraa Nynäsbackenin niittyalueen hoitosuunnitelmaa, jonka on tehnyt vuonna 2018 Jaana Höglund Pro Agriasta EU:n maatalousrahaston rahoittaman Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä, ”UHMA” -hankkeen puitteissa.

Tavoitteena on palauttaa ja hoitaa umpeen kasvaneita perinnebiotooppeja, sekä säilyttää avoimia kulttuurialueita luonto- ja maisema-arvoineen. Perinnebiotoopit, kuten niityt ja hakamaat, kuuluvat uhanalaisimpiin luontotyyppeihimme. Maatalouden muuttuessa ja perinteisen maankäytön, kuten laiduntamisen ja niiton vähennyttyä, ovat niityt kasvaneet umpeen tai korvattu viljellyllä peltomaalla. Kun elinympäristö katoaa, ovat uhanalaisia myös siihen sopeutuneet kasvit ja hyönteiset.

Pienimuotoisilla raivauksilla, niitolla ja laiduntamisella pysäytetään umpeen kasvaminen ja siten palautetaan ja säilytetään avoimet ja lyhytkasvuiset niityt harvinaisine kasvilajeineen. Toimenpiteet korostavat myös kulttuurihistoriallista ympäristöä, mikä on ominaista Nynäsbackenin niittyalueelle. Alueella on uhanalaiset ja huomiota vaativat lajit keltamatara (Galium verum) ja ketoneilikka (Dianthus deltoides).

Lampaiden laidunta Nynäsbackenilla kesällä 2022.
Kiviaitoja korostetaan kulttuurihistoriallisena elementtinä Nynäsbackenilla.