Lomakkeet, lupahakemukset ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset (www.ymparisto.fi/luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti).

Ympäristölupahakemuslomake ohjeineen (www.ymparisto.fi).

Meluilmoituslomake ja Ohjeet.

Ruoppaus- ja niittoilmoituslomake – lomake sähköisessä muodossa sekä ohjeet – ympäristöhallinnon sivuilla (www.ymparisto.fi).

Ympäristönsuojelun vuosiyhteenvetolomake.