Iso Lysarholma on saari, joka sijaitsee Pietarsaaren koillisosassa. Hankealue on keskellä Iso Lysarholmaa ja koostuu vanhasta maatilasta, Lysarholmstorpet, joka vuodesta 1953 on ollut Pietarsaaren kaupungin omistuksessa. 24,62 ha suuruinen alue koostuu vanhasta taloryhmästä, n. 4,5 ha niitty- ja peltomaasta sekä ympäröivästä metsästä.

Metsä, jota hoidetaan luonnonmetsänä, on vanhaa ja siinä on kuollutta puuta ja koostuu suurelta osin lehtomaisesta kuusimetsästä, mutta on paikoitellen myös rämettynyttä metsää ja kalliota. Taloryhmä, sekä useat kiviaidat ovat merkkinä alueen kulttuurihistoriallisista arvoista.

Alue on monipuolisessa, mutta pienimuotoisessa käytössä, käsittäen muun muassa palstaviljelyä, leiritoimintaa ja virkistystä. Pienehköä osaa peltomaasta on vuodesta 1984 lähtien vuokrattu kaupungin asukkaille viljelypalstoina. Maatilarakennusta vuokraa Parasta Lapsille r.y., joka järjestää vuosittain kesäkuussa päiväleirejä lapsille. Metsän polut ovat todiste siitä, että aluetta käytetään virkistystarkoitukseen.

Tavoitteet

Iso Lysarholma -hanke on kaksivuotinen hanke (27.10.2022-31.10.2024), jonka rahoittaa lähinnä elinympäristöhanke Helmi, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen tavoitteena on palauttaa ja säilyttää Ison Lysarholman perinnebiotoopin elinympäristö. Avoin kulttuurialue luonto- ja maisema-arvoineen säilytetään. Perinnebiotooppi yhdessä vanhan luonnonmetsän, taloryhmän ja palstaviljelyn kanssa muodostaa vahvan kokonaisuuden biologiselle monimuotoisuudelle, virkistykselle ja koulutukselle.

Toimenpiteet

Hanke aloitettiin luontoarvoinventoinnilla keväällä/kesällä 2023 ja haitallisten vieraskasvien torjunnalla kesällä 2023. Täältä voit lukea luontoinventoinnin raportin (ruotsiksi). Hankkeen seuraava vaihe on tehdä niityille ja pelloille kasvaneiden pensaikkojen ja pienten puiden raivaus. Kiviaidat paljastetaan ja maisemallisesti merkittävät puut säilytetään. Tämän jälkeen aloitetaan laidunhaan rakentaminen lampaille ja ylämaankarjalle. Ylämaankarjan laiduntaminen aloitetaan kesällä 2024 ja lampaiden laiduntaminen ensi vuonna.

Kesän 2024 aikana on valmisteltu ja asennettu hyönteishotelleja ja linnunpönttöjä yhteistyössä Parasta Lapsille ry:n ja Pietarsaarenseudun Luonto ry:n kanssa. PSL on tukenut hanketta 15 linnunpöntöllä ja 6 hyönteishotellilla.

Ota yhteyttä

Carolina Silva

Carolina Silva

Projektipäällikkö

Ympäristö

carolina.silva@jakobstad.fi

044 785 1645

Tanja Snickars

Tanja Snickars

Projektipäällikkö

Ympäristö

tanja.snickars@jakobstad.fi

044 785 1677