Nynäsbackenin niittyalue, joka sijaitsee Länsinummella, on arvokas luonto- ja kulttuurimiljöö, jonka Ympäristönsuojelutoimisto on kunnostanut kesällä 2022 osana kaupungin ilmastotyötä. Hanke on päättynyt syksyllä 2023, ja se rahoitettiin pääasiassa Helmi-elinympäristöohjelmasta, jonka tavoite on vahvistaa Suomen luonnon biologista monimuotoisuutta.

Hanke seurasi Nynäsbackenin niittyalueen hoitosuunnitelmaa, jonka on tehnyt vuonna 2018 Jaana Höglund Pro Agriasta EU:n maatalousrahaston rahoittaman Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä, ”UHMA” -hankkeen puitteissa.

Tavoitteena oli palauttaa ja hoitaa umpeen kasvaneita perinnebiotooppia, sekä säilyttää avoimia kulttuurialueita luonto- ja maisema-arvoineen. Pienimuotoinen raivaus, laiduntaminen ja niitto korostivat myös kulttuurihistoriallista ympäristöä, mikä on ominaista Nynäsbackenin niittyalueelle. Alueella on uhanalaiset ja huomiota vaativat lajit keltamatara (Galium verum) ja ketoneilikka (Dianthus deltoides).

Hanke on päättynyt, mutta Nynäsbackenin niittyalueen hoito jatkuu pienimuotoisilla raivauksilla, laiduntamisella ja niitolla. Täältä voit lukea hankkeen loppuraportin (ruotsiksi).

Lampaiden laidunta Nynäsbackenilla kesällä 2022
Kiviaitoja korostetaan kulttuurihistoriallisena elementtinä Nynäsbackenilla

Ota yhteyttä

Carolina Silva

Carolina Silva

Projektipäällikkö

Ympäristö

carolina.silva@jakobstad.fi

044 785 1645

Tanja Snickars

Tanja Snickars

Projektipäällikkö

Ympäristö

tanja.snickars@jakobstad.fi

044 785 1677