Pietarsaaren kaupunki osallistuu Kråkholmanjärveä koskevaan osahankkeeseen SOTKA-levähdysalueet

Lintuvesiasiantuntijat Veli-Matti Pekkarinen Suomen Metsästäjäliitosta ja Heikki Helle Birdlife Suomesta vierailivat Kråkholmanjärvellä 22 marraskuuta 2022 keskustelemassa Pietarsaaren kaupungin osallistumisesta osahankkeeseen SOTKA-levähdysalueet, yhdessä ympäristönsuojelutoimiston henkilöstön, metsätalousinsinööri Roland Sundforsin ja Mika Hopiavuoren kanssa, joka on aktiivinen metsästäjä ja Kråkholmanjärven SOTKA-hankkeen aloitteentekijä.

Vasemmalta Anna Sundelin, ympäristösuunnittelija-Pietarsaaren kaupunki, Roland Sundfors, metsätalousinsinööri-Pietarsaaren kaupunki, Sofia Zittra-Bärsund, ympäristönsuojelupäällikkö-Pietarsaaren kaupunki, Veli-Matti Pekkarinen, lintuvesiasiantuntija-Suomen Metsästäjäliitto, Heikki Helle, lintuvesiasiantuntija-Birdlife Suomi, Mika Hopiavuori, aktiivinen metsästäjä ja Kråkholmanjärven SOTKA-hankkeen aloitteentekijä-Pietarsaari.

Maa- ja metsätalousministeriön osahankkeella SOTKA-levähdysalueet, luodaan levähdysalueverkosto linnuille, ennen kaikkea sorsalinnuille, jotka ovat elinympäristöjensä suhteen vaativia, tärkeiden muuttoreittien varrelle sekä tehostetaan vieraspetopyyntiä (kuten supikoiria ja minkkejä). SOTKA-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa, joka vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Suomen Metsästäjäliiton ja Birdlife Suomen yhteistyöllä on avainrooli levähdysalueiden kehittämisessä. Levähdysalueet ovat tärkeitä syksyllä, ettei samaan aikaan kaikkialla alkava metsästys ajaisi sorsia muuttomatkalle liian aikaisin. Hyvällä levähdysalueella on runsaasti ravintoa, jotta sorsat voivat tankata ravintovarastonsa täyteen ennen muuttoa. Käytännössä voidaan esimerkiksi viivästää metsästyksen aloitusta myöhemmäksi tai rauhoittaa alueita osin, ajallisesti tai paikallisesti.

Kråkholmanjärven osallistuminen SOTKA-hankkeen verkostoon merkitsee, että alueella ei metsästetä vesilintuja, pienriistapetoeläinten metsästystä tehostetaan ja suoritetaan vesilintujen laskentaa. Infotauluja SOTKA-hankkeesta ja Kråkholmanjärvestä pystytetään pariin paikkaan Kråkholmanjärven ympärillä.

Kråkholmanjärvellä ei ole metsästetty vesilintuja pitkään aikaan. Kråkholmanjärvi on asemakaavassa suojeltu alue ja alue on ollut rauhoitettu 1980-luvulta lähtien. Alueella on siten metsästys ja kalastus kielletty, sekä kielto liikkua vesialueella 15.4.-15.9. välisenä aikana.

Keväällä ja kesällä Kråkholmanjärvellä käy paljon linnuista ja luonnosta kiinnostuneita. Järven läheisyys keskustaan tekee siitä helposti saavutettavan käyntikohteen. Järven lintulajien monimuotoisuus houkuttelee monia lintuharrastajia. Kesällä 2022 järvellä havaittiin punasotka, joka on luokiteltu akuutisti uhanalaiseksi lajiksi Suomessa, koska kanta on pienentynyt voimakkaasti. Nokikana pesii järvellä, jopa nokikanan kanta on pienentynyt voimakkaasti ja nykyään se luokitellaan vahvasti uhanalaiseksi. Kråkholmanjärvellä pesii ja lepää monia muita sorsalintuja sekä muita vesilintulajeja. Järven monimuotoisuus osoittaa sen merkityksen monien eri lintujen elinympäristönä.

Lisätietoa hankkeesta:

https://mmm.fi/sotka

https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/hankkeet/sotka-hanke