Kielikylpykoulu

Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusmenetelmä jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa tilanteissa.

Kielikylpyopetus aloitettiin Pietarsaaressa vuonna 1992. Vuonna 2003 perustettiin Pietarsaareen Kielikylpykoulu – Språkbadsskolan. Koulut toimivat yhtenä kaksikielisenä yksikkönä. Syksyllä 2020 Kielikylpykoulu sai muuttaa uuteen koulurakennukseen, missä on ajanmukaiset ja monipuoliset oppimisympäristöt.

Koulussa on ruotsin kielen kielikylpyluokat (esiopetus – 5.lk) ja suomen kielen kielikylpyluokat (förskolan – 5. lk).

Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusmenetelmä, jossa kielet omaksutaan käyttämällä niitä luonnollisissa tilanteissa.

Koulussa järjestetään myös kaksikielistä päivähoitoa esiopetuksen oppilaille sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2 luokan oppilaille. Kaupungissa järjestetään maksuton koulukuljetus kaikille esiopetuksen sekä 1-3 luokkien oppilaille, mikäli koulumatka on yli 3 km, 4-5 luokkalaisille rajana on 5 km.

Kielikylpy alkaa päiväkodista 5- vuotiaana. Kielikylpyyn haetaan alkuvuodesta yleisellä päiväkotihakemuksella.

Koulun käyntiosoite: Paul Halvarin katu 8