Tietoiskuja yksityisteistä

Pietarsaaren kaupunki järjestää yhdessä Metsähoitoyhdistys Österbottenin kanssa tietoiskuja yksityisteistä. Tilaisuudet ovat samansisältöisiä, mutta suuren osallistujamäärän takia kutsut jaetaan eri illoille.

torstai 25.4.2024 klo 18:00-20:00
maanantai 29.4.2024 kl.18:00-20:00
tiistai 7.5.2024 kl.18:00-20:00
lukion suuressa auditoriossa Koulukatu 20.

Tilanpuutteen vuoksi pyydetään, että infoiltaan osallistuu vain yksi henkilö tiekunnasta tai rekisterikiinteistöä kohden.

Kulttuurihelmi -tapahtuma

Pietarsaaren kaupungilla on ilo kutsua teidät palokunnantalolla järjestettävään kulttuurihelmi -tapahtumaan ke 8.5.2024 klo 18.00–21.00. Tapahtuman alkajaisiksi kaupunki nimitetään Kulttuurihelmeksi, jonka jälkeen osallistuvat yhdistykset esittäytyvät sekä kulttuuriasiantuntija Timo Santala pitää työpajaa edeltävän inspiraatioalustuksen yhteisöllisyydestä voimavarana. Ilta jatkuu after partyn merkeissä Station…

Miljoona roskapussia -kampanja on alkanut!

Pietarsaaren kaupunki on mukana Ylen järjestämässä Miljoona roskapussia -kampanjassa 15.4.–5.6. Kampanjan tavoitteena on innostaa ihmisiä keräämään ympäristöstä miljoona pussillista roskaa. Kaksi kuukautta kestävissä siivoustalkoissa yli 180 kuntaa tai kaupunkia, joukko järjestöjä ja yhteisöjä yhdistävät voimansa kaikkien suomalaisten kanssa kerätäkseen ympäristöstä…

Asukaskysely Pietarsaaren pyöräpysäköinnistä

Pietarsaaren kaupunki on käynnistänyt hankkeen pyöräpysäköinnin parantamiseksi. Työssä kartoitetaan nykytilanteen kehitystarpeet sekä luodaan suunnitelma pyöräpysäköinnin parantamiseksi tulevina vuosina. Tarkastelussa on yleisten alueiden pyöräpysäköinti erityisesti keskusta-alueella. Käynnistynyt työ kytkeytyy kaupunkirakentamisen suunnitelman päivitykseen, jossa panostetaan varsinkin viihtyisän ja kävelypainotteisemman keskustan luomiseen. Paremmalla…

Pietarsaaren kestävän kehityksen oppimispolku

Pietarsaaressa on nyt käytössä kestävän kehityksen oppimispolku vuosiluokkien 1–9 oppilaille, ja Jakobstads gymnasiumissa on kestävän kehityksen osaamisen etenemissuunnitelma. Oppimispolku ja tiekartta tuovat oppilaille ja opiskelijoille tietoa, taitoa ja asenteita, jotka ohjaavat heitä toimimaan kestävän arjen ja tulevaisuuden puolesta itse ja…

Pietarsaari digitalisoi kiinteistönsä ennakoivaan kiinteistöjen ylläpitoon ja energiaoptimointiin

Huhtikuussa 2024 Pietarsaaren kaupungin 20 kiinteistöä liitetään uuteen data-alustaan ja niitä voidaan ohjata reaaliaikaisesti sekä energiankäytön että sisäilmaston optimoimiseksi.

Rakennukset on yhdistetty tamperelaisen Nobody Engineering -yrityksen IOT-roboteilla, jotka luovat kaksisuuntaisen kanavan rakennusautomaatiojärjestelmään. Kiinteistöjen automaatiojärjestelmien tiedot toimitetaan joka minuutti riippumattoman tietovaraston kautta ulkopuoliselle palveluntarjoajalle Lassila & Tikanojalle, jonka asiantuntijatiimin kehittämä L&T Smartti Automaatio, analysoi datan ja optimoi rakennusautomaation ohjausdataa kiinteistöjen mahdollisimman tehokkaaseen energiankäyttöön. L&T Smartti Automaatio hyödyntää myös muuta dataa, kuten sääennusteita, energiajärjestelmätietoja, löytääkseen eri kiinteistöille parhaat mahdolliset asetukset sekä energiaoptimoinnin että sisätilojen viihtyvyyden näkökulmasta. Tämän lisäksi Lassila & Tikanojan asiantuntijatiimi analysoi L&T Smartti Automaation esille nostamia havaintoja, kuten toimilaite- ja ohjausvikoja.

Tavoitteena on säästää Pietarsaaren kaupungin nettokustannuksissa vähintään 100 000 euroa vuonna 2024 energiatehokkuudella ja samalla luoda käyttäjille parempaa sisämukavuutta. Tällä ratkaisulla kaupunki vähentää ilmastopäästöjään ilmastostrategian mukaisesti.

”Yhteistyömme Pietarsaaren kaupungin ja Nobody Engineeringin kanssa on ollut saumatonta ja on hienoa päästä kehittämään yhdessä heidän kanssaan entistä kestävämpää ja energiatehokkaampaa kaupunkisuunnittelua ja kiinteistöjen ylläpitopalveluja”, L&T Energiapalveluiden johtaja Hannu Kimiläinen toteaa.

Uuden palvelun avulla kiinteistöjen ylläpito on tehokasta, ennakoivaa ja tuottavaa. Kun rakennukset ovat kytkettynä data-alustaan 24/7, voidaan havaita mahdolliset viat kiinteistön järjestelmissä reaaliajassa ja korjata ne nopeammin ja tarkemmin. Mitä enemmän dataa kerätään, sitä enemmän syntyy ymmärrystä, miten eri järjestelmät toimivat kaupungin eri rakennuksissa eri sääolosuhteissa, vuodenaikoina ja käyttötasoilla. Data-analyysillä voidaan myös havaita mahdolliset puutteet tai eri järjestelmien asteittainen heikkeneminen. Tämä mahdollistaa erilaisten huoltotoimenpiteiden, kuten suodattimien vaihtojen tai LTO-järjestelmien puhdistusten, paremman suunnittelun etukäteen. Ennakoivampaa ja tuloksellisempaa kiinteistöhuoltoa kehitetään tiiviissä yhteistyössä kaupungin toimittajan Alerten, kaupungin virkamiesten ja Lassila & Tikanojan asiantuntijoiden kanssa.

”Kaikkea analysoitavaa dataa ja ymmärrystä siitä, miten eri järjestelmät toimivat sekä yksittäin että yhdessä, voidaan hyödyntää myös uusien rakennusten suunnittelun pohjana. Pietarsaaren kaupunki on juuri aloittanut uuden koulun arkkitehtisuunnittelun, ja siellä nykyisten koulujen tiedot ovat erittäin arvokkaita teknisten järjestelmien suunnittelussa ja mitoituksessa”, Pietarsaaren kaupunkikehitysjohtaja Mika Hakosalo kertoo.

Pietarsaaren kaupunki esittelee yhdessä Nobody Engineeringin ja Lassila & Tikanojan kanssa tätä kunta-alan ainutlaatuista ratkaisua Kiinteistöjen ylläpitopäivillä 9.4. Tampereella.

Yhdistyspodcast

Nyt on vihdoin aika käynnistää kaupungin uusi yhdistyspodcast! Joka toinen perjantai 5. huhtikuuta 2024 alkaen julkaisemme uuden jakson, jossa on mukana jokin Pietarsaaren yhdistys.Voit kuunnella ensimmäisen jakson linkin kautta!

Veteraanipäivä 2024

Tervetuloa osallistumaan Vaasaan Botniahallissa järjestettävän Kansallisen veteraanijuhlan suoraan lähetykseen 27.4.2024.

Pietarsaaren 350-vuotisjuhlarahastosta jaettavat apurahat ja hankevarat

Rahaston tarkoituksena on edistää ja kannustaa sellaista toimintaa, joka on omiaan kehittämään Pietarsaarta tunnuksen ”hyvä kaupunki paremmaksi” mukaan. Tässä tarkoituksessa rahasto voi jakaa apurahoja ja hankevaroja henkilöille tai järjestöille, jotka toimivat mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.
Vapaasti muotoillut hakemukset toimitetaan kaupunginhallitukselle sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi. Hakuaika päättyy perjantaina 3.5.2024 klo 15.00. Apurahoja ja hankevaroja voivat saada myös henkilöt tai järjestöt, jotka eivät ole niitä hakeneet. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Anne Ekstrand, puh. 044 785 1410, anne.ekstrand@pietarsaari.fi, Pietarsaaren kaupunginhallitus.

Kaupunki julkaisee yhdistyskalenterin

Pietarsaaren kaupunki on yhdistysten kanssa käytyjen keskustelujen palautteen perusteella laatinut yhdistyskalenterin (jossa on samalla mahdollisuus pyytää talkooapua) suomeksi ja ruotsiksi. Yhdistyskalenterin löydät myös kaupungin verkkosivuilta kohdasta ”Kulttuuri ja vapaa-aika”. Yhdistyskalenteri on helppokäyttöinen. Sinun tulee ensin rekisteröidä tili yhdistykselle. Kun lisäät…