Liikenne- ja ympäristösuunnitelman päivitys, Kaupunkirakentamisen suunnitelma

Pietarsaaren tekninen palvelukeskus valmistelee keskustan liikenne- ja ympäristösuunnitelman 1989 päivitystä. Tarkoituksena on, että päivitetty liikenne- ja ympäristösuunnitelma vastaisi tämän päivän tarpeita ja antaisi työkaluja kaupungin keskustan kehittämiseen. Ydinkeskustan lisäksi suunnitelma käsittää myös tärkeimmät keskustaan johtavat liikenneväylät.

Suunnitelman päivitys aloitettiin syksyllä 2019 seminaarilla ja kahdella asukkaille suunnatuilla työpajoilla sekä useilla yhteistyömuodoilla opiskelijoiden kanssa.

Ensimmäinen teematyöpaja kolmesta, Kaupunkiympäristö, järjestettiin helmikuussa 2020.

Koronaepidemian vuoksi työt seisahtuivat noin vuodeksi. Toinen teematyöpaja, Elämää keskustassa, järjestettiin toukokuussa 2021.

Ennen kolmatta teematyöpajaa, liikenne, ovat viranhaltijoista koostunut ohjausryhmä sekä AFRY Finland Oy yhteistyössä luoneet Pietarsaaren liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Pietarsaaren jalankulku- ja pyöräverkon kehittämissuunnitelman 2040.

Tammikuussa 2022 järjestettiin asukaskysely, jotta saataisiin selville asukkaiden tämän hetkiset tavat liikua arjessa. Asukaskyselyn perusteella saatiin selville useita kulkureitti tarpeita ja ongelmakohtia pyöräilyn ja kävelyn osalta. Nämä auttoivat tunnistamaan tarpeelliset toimenpiteet tavoiteverkkoa ja pääväyliä varten.

Tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus on hyväksynyt periaatteelliset ratkaisut jalankulku- ja pyöräverkon kehittämissuunnitelmassa 2040 ja päättänyt edistää kävelyä ja pyöräilyä kehittämissuunnitelmassa esitettyjen rakennus- ja kunnosapitohjeiden mukaisesti.

Paikoitusstrategia tullaan vielä laatimaan, samoin tullaan pitämään yleinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa liikennesuunnitelmat tullaan esittelemään kokonaisuudessaan.

Prosessin aikana yleisö on voinut ilmaista mielipiteitään avoimissa tilaisuuksissa, kyselyissä ja kirjaston palutelaatikon kautta. Tämän lisäksi yhteisiä projekteja on järjestetty Pietarsaaren opetusyksiköiden kanssa.

Tutustu ensimmäiseen seminaariin: asukasfoorumi 30.9.2019

Tutustu työpajojen, asukaskyselyn ja kaupunkiympäristö teematyöpajan palautteisiin.

Toukokuussa 2021 järjestettiin digitaalisesti toinen teematyöpaja Elämää kaupungissa noin neljällekymmenelle kutsutulle osallistujalle.

Tässä video-ote Elämää keskustassa työpajan tilaisuudesta, jolloin Ralf Blomqvist aloitti työpajan inspiroivalla johdannolla mihin asiakas suuntaa

Teematyöpajojen jälkeen kaupungin työryhmä aloittaa työnsä koko aineiston työstämisen parissa, mahdollisesti yhteistyössä konsulttien kanssa.

Pietarsaaren keskustan uusi suunnitelma valmistunee vuonna 2023.

Lisätietoja:

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Asemakaava-arkkitehti

Kunnallistekniset palvelut

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633

Christer Tonberg

Christer Tonberg

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Poliitikot, Ruotsalainen kansanpuolue

christer.tonberg@multi.fi

044 585 1399

Työryhmä:

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Asemakaava-arkkitehti

Kunnallistekniset palvelut

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Kaupungininsinööri

Kunnallistekniset palvelut

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750

Micael Nylund

Micael Nylund

Johtava rakennustarkastaja

micael.nylund@jakobstad.fi

044 785 1268

Carola Sundqvist

Carola Sundqvist

Museopalvelupäällikkö

Pietarsaaren museo

carola.sundqvist@jakobstad.fi

044 785 1460

Owe Sjölund

Owe Sjölund

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Poliitikot, Ruotsalainen kansanpuolue

owe@sjolund.fi

040 066 6202

Christer Tonberg

Christer Tonberg

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Poliitikot, Ruotsalainen kansanpuolue

christer.tonberg@multi.fi

044 585 1399

Ida-Marie Jungell

Ida-Marie Jungell

Poliitikot, Ruotsalainen kansanpuolue

i.jungell@hotmail.com

050 364 7929

Simon Holmstedt

Simon Holmstedt

Poliitikot, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue

simon.holmstedt@multi.fi

050 589 2532

AnneMo Kaitfors

AnneMo Kaitfors

Toimistoarkkitehti

Kaavoitus

annemo.kaitfors@jakobstad.fi

044 785 1230

Jyrki Karjalainen

Jyrki Karjalainen

Suunnitteluavustaja

Kaavoitus

jyrki.karjalainen@jakobstad.fi

044 785 1299

Johan Enlund

Johan Enlund

Vastaava suunnittelija

Kunnallistekniset palvelut

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221

Marina Sundholm

Marina Sundholm

Osastosihteeri

Kunnallistekniset palvelut

marina.sundholm@jakobstad.fi

044 785 1593