Tietyöt ja tilapäiset sulkemiset

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta edellyttää aina ilmoitusta kadulla, jalkakäytävällä ja muulla yleisellä alueella suoritettavista kaivutyöstä. (linkki) Kaupunki tekee myös päätökset tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Katujen kaivutöitä ja tilapäisiä sulkemisia koskeva hakemus tehdään Lupapisteen kautta. (linkki)

Tarvitsenko luvan?

Kaikki katualueella tehtävät työt vaativat luvan. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Kaivutyöt
  • Kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi.
  • Kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliitännät sekä tieliittymät.
  • Rakennustelineet ja hissilaitteet.
  • Kadulla tapahtuvat nostot.
  • Kuormalavojen säilyttäminen.
  • Työmaakoppien säilyttäminen.
  • Kattolumien pudottaminen kadulle vaatii vain ilmoituksen kunnallistekniselle osastolle. Työtä varten tarvitaan sulkemissuunnitelma.

Muista myös olemassa olevat putket ja kaapelit kyseisellä alueella. Hyvä periaate on kysyä ensin ja kaivaa vasta sen jälkeen. Tietoja johdoista antavat Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, JNT (Pietarsaaren seudun puhelin Oy) sekä Pietarsaaren Vesi. Katualueella tehtävien töiden yhteydessä on myös huomioitava esteettömyys.

Lisätietoa:
Lue lisää työturvallisuudesta:

Vastuu

Rakennustyömaalla on aina oltava tiedotustaulu, josta käy ilmi rakentava yritys, yhteystiedot sekä työn kestoaika. Kaivulupaa anova vastaa kaikista kaivutyön ja istutuksien aiheuttamista haitoista kahden vuoden ajan lopputarkastuspäivämäärästä lukien. Jos kaivutyöt suoritetaan määräyksistä poiketen, vastaa hakija työmaa-alueesta lisäksi vielä kaksi vuotta. Liikenneväylien vuodoista tai ilkivallasta on ilmoitettava välittömästi kaupungin valvojalle, puh. 044 558 7246, työajan ulkopuolella päivystävälle työnjohtajalle, puh. 044 785 1999 sekä paloaseman vuoromestarille ja mahdollisesti poliisille.

Tarvitsetko tilapäisen liikennemerkin?

Liikennemerkit ja muut liikennejärjestelytuotteet voi vuokrata Alertelta.

Ota yhteyttä

Johan Enlund

Johan Enlund

Vastaava suunnittelija

Kunnallistekniset palvelut

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221