Lohkomistoimitus

Lohkomalla muodostetaan tontti tai yleinen alue asemakaavoitetulla alueella. Yleiset alueet, kuten kadut ja puistot, muodostetaan aina kaupungille. Tontit muodostetaan maanomistajalle, joka voi olla myös kaupunki. Lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai käräjäoikeuden myöntämästä lainhuudosta määräalaan.

Maanmittauslaitos suorittaa lohkomiset asemakaavoitetun alueen ulkopuolella.

Edellytykset tontin lohkomisen suorittamiseen ovat:

  • voimassa oleva asemakaava
  • hyväksytty tonttijako
  • myönnetty omistusoikeus tonttiin tai alueeseen (lainhuuto)

Tontin on oltava rekisteröity asemakaavan ja tonttijaon mukaisesti, jotta rakennuslupa voidaan myöntää.

Muut toimitukset 

Muut toimitukset jotka suoritetaan hakemuksella tai tarvittaessa lohkomisen yhteydessä ovat:

  • tilusvaihdot
  • rasitetoimitukset
  • kiinteistömääritykset (rajankäynnit)

Rekisteripitäjän päätökset

  • Tontin rekisteröinti tilasta, joka käy yksiin tonttijaon kanssa
  • Kiinteistöjen yhdistäminen
  • Rekisteriyksikön (tontit) rekisteritunnuksen muuttaminen

Kauppa-, vaihto- ja lahjakirjat

Mittausosasto laatii tilauksesta kauppa-, vaihto- ja lahjakirjoja sekä muita vastaavia asiakirjoja, kuten rasite- tai jakosopimuksia.

Kaupungingeodeetti, maankäyttöinsinööri tai kiinteistöteknikko voivat toimia julkisena kaupanvahvistajana.

Hakemuslomake – tonttivaraus ja kiinteistönmuodostus 
Kiinteistötoimitustaksat