Toimitukset

Lohkomistoimitus

Lohkomalla muodostetaan tontti tai yleinen alue asemakaavoitetulla alueella. Yleiset alueet, kuten kadut ja puistot, muodostetaan aina kaupungille. Tontit muodostetaan maanomistajalle, joka voi olla myös kaupunki. Lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai käräjäoikeuden myöntämästä lainhuudosta määrä-alaan.

Maanmittauslaitos suorittaa lohkomiset asemakaavoitetun alueen ulkopuolella.

Edellytykset tontin lohkomisen suorittamiseen ovat:

  • voimassa oleva asemakaava
  • hyväksytty tonttijako
  • omistusoikeus koko tonttiin tai alueeseen (lainhuuto) myönnetty.

Tontin on oltava rekisteröity asemakaavan ja tonttijaon mukaisesti, jotta rakennuslupa voidaan myöntää.
Lohkomismaksu noudattaa vahvistettua taksaa, esim. alle 2 000 m²:n tontti maksaa 970 euroa.

Muut toimitukset 

Muut toimitukset jotka suoritetaan hakemuksella tai tarvittaessa lohkomisen yhteydessä ovat:

  • tilusvaihdot
  • rasitetoimitukset
  • kiinteistömääritykset (rajankäynnit).

Rekisteripitäjän päätökset

  • Tontin rekisteröinti tilasta, joka käy yksiin tonttijaon kanssa, maksaa 330 euroa.
  • Kiinteistöjen yhdistäminen
  • Rekisteriyksikön (tontit) rekisteritunnuksen muuttaminen.

Kauppa-, vaihto- ja lahjakirjat

Mittausosasto laatii tilauksesta kauppa-, vaihto- ja lahjakirjoja sekä muita vastaavia asiakirjoja, kuten rasite- tai jakosopimuksia. Maksu alkaen 100 euroa työmäärästä riippuen. Kaupungingeodeetti ja kiinteistöteknikko voivat toimia julkisena kaupanvahvistajana.

Kiinteistörekisteriote, rasitustodistus, lainhuutotodistus ja kartat

Mittausosastolta saa kiinteistörekisteriotteet, rasitustodistukset, lainhuudot ja karttoja koko Suomen alueelta.

Lohkomistoimituksen hakemuslomake 
Kiinteistötoimitustaksat