Maastomittaus

Kiinteistötoimitusten maastotyöt

Vanhat kiinteistörajat ja rajamerkit tarkistetaan. Uusien tonttien ja yleisten alueiden rajat merkitään maastoon.

Rakennusten sijoitusten merkintä

Ennen rakennustyön aloittamista mittausosaston on merkittävä rakennuksen paikka ja korkeussijainti.

Sijaintikatselmus

Uudisrakennuksen valmistuttua niin pitkälle, että rakennus voidaan kartoittaa, mittausosasto toimittaa sijaintikatselmuksen, jolloin todetaan, että rakennuksen paikka vastaa vahvistettuja rakennuspiirustuksia. Rakentaja ilmoittaa mittausosastolle milloin tilakatselmus voidaan suorittaa.

Muut mittauspalvelut

  • korkeusmittaus
  • kartoitus
  • koordinaattitiedot
  • maastomallien laatiminen