Katusuunnitelmat nähtävillä:

Seuraavien katujen katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti nähtävillä. Katusuunnitelmat ovat nähtävillä www.pietarsaari.fi – Kuulutukset. Katusuunnitelmat pidetään nähtävillä XX.XX.2024 alkaen, säädetyn 14 päivän ajan.

  • Uudet katusuunnitelmat tulossa


Katusuunnitelman ollessa nähtävillä voit jättää huomautuksia kaupungin tekniselle lautakunnalle, jossa suunnitelma vahvistetaan.

Aiemmin nähtävillä olleet katusuunnitelmat 2024

Suunnittelu

Katu- ja liikennesuunnittelun tavoitteena on luoda viihtyisä ja turvallinen katuympäristö kaupungin asukkaille ja kaupungissa vieraileville. Keskitymme siihen, että kadut ovat turvallisia ja kulkukelpoisia kaikille asukkaille. Samalla on tärkeää huomioida kaupunkikuva, saavutettavuus ja kestävä kehitys. Voimassa olevat asemakaavat ovat aina työmme pohjana.

Näin toimimme

Ennen katujen rakentamista tai kunnostamista laadimme katusuunnitelman. Siitä ilmenee kadun sijainti ja korkeusaste, pintamateriaali, valaistus, sijainti, istutukset sekä mahdolliset pysyvät rakenteet ja laitokset. Kun suunnittelutyö aloitetaan, kaupungin virallisilla kotisivuilla julkaistaan kuulutus. Prosessiin voi vaikuttaa ja osallistua tietyn ajan puitteissa, jos suunnitelma koskee asianomaista. Toivomukset ja ehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Palautetta voi antaa suunnittelijoillemme sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä kaupungintalon toisessa kerroksessa, Strengberginkatu 1.