Avustukset

Tienpitoavustukset

Pietarsaaren kaupunki on myös päättänyt, että tiekunnat voivat hakea taloudellista tukea kaupungilta tienpitoa varten. Tämä kuitenkin edellyttää, että kaikki edellytykset avustuksen myöntämiselle täyttyvät.

Edeltävän vuoden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustushakemus on oltava toimitettuna vuosittain 30.3. klo 12.00 mennessä. Jos 30.3. on pyhäpäivä, hakemus toimitetaan seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lomake avustushakemusta varten (länk till .PDF och word”)

Tietoa avustusehdoista ja kunnossapitoluokista (länk till .PDF Huom! 2kpl eri”)

Pietarsaaressa yksityistiet on jaettu kunnossapitoluokkiin. Tiekunnat tai tieosakkaat voivat anoa kunnossapitoluokan muuttamista. Anomus lähetetään tekniselle lautakunnalle.

Anomus lähetetään osoitteeseen

Pietarsaaren kaupunki

Kunnallistekninen osasto

Strengberginkatu 1

68600 Pietarsaari

Anomus voi myös lähettää sähköpostitse enskildavagar@jakobstad.fi

Peruskorjausavustus

Tiekunnat voivat myös hakea avustusta tien peruskorjausta varten. Avustushakemus on jätettävä viimeistään 30.4. suunniteltua työtä edeltävänä vuonna.

Tietoa peruskorjausavustuksista länk till .PDF”

Hakulomake peruskorjausavustuksille länk till .PDF och Word”

Yksityisteille voidaan myös hakea valtiontukea ELY-keskuksen kautta. Lisätietoja ja ohjeet ELY-keskuksen verkkosivuilla:

https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset