Muu neuvonta ja tietoa

Pietarsaaren kaupunki neuvoo tieasioissa. Maanmittauslaitos neuvoo laajemmin tieasioissa.

Verkkosivut

Yksityistielaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181069

Maanmittauslaitos: https://www.maanmittauslaitos.fi/

Väylävirasto: https://vayla.fi/etusivu

Ilmoitus Digiroad-järjestelmään: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad

Suomen tieyhdistys: https://www.tieyhdistys.fi/

Tievahti: https://tievahti.fi/