Yleiskaavaehdotus nähtävillä 25.01 – 03.03.2023

Yleiskaavaehdotus

Yleiskaavaehdotuksen selostus

Kaupungin asukkaat ja muut osalliset voivat jättää ehdotuksen johdosta muistutuksia, yleiskaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana. Muistutukset on jätettävä kirjallisina kaupungin kirjaamoon, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, viimeistään konttoriaikana 03.03.2023.  Muistutukset on varustettava otsikolla ”yleiskaavaehdotus – muistutus”. Muistutuksia voi jättää myös sähköpostina, osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi otsikolla ”yleiskaavaehdotus – muistutus”.

Infotilaisuudessa Pietarsaaren lukiossa 18.01.2023 muistuttaneita pyydetään uusimaan muistutuksensa kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen, jotta ne tullaan asianmukaisesti käsiteltyä ja niihin saa asialliset kirjalliset vastineet.