Pysäköinti

Kaupungissamme on aina helppoa löytää vapaa pysäköintipaikka, joko katujen varsilla tai suuremmilla pysäköintipaikoilla. Joissakin paikoissa voit pysäköidä ilmaiseksi tunnin tai kaksi tuntia, muiden paikkojen ollessa maksullisia. Maria Malmin pysäköinti ja Toriparkki Ludvig tarjoavat myös pitkäaikaispysäköintiä.

Pysäköinti katujen varsilla

Visasmäellä ja Otto Malminkadulla välillä Perämiehenkatu-Kauppiaankatu

 Tunnin ilmainen pysäköinti pysäköintikiekolla. Jos olet pitempään asioilla, pysäköintiaikaa voi helposti pidentää. Maksa automaatissa tai mobiilisovelluksissa Moovy, Easy Park tai ParkMan.

Muualla keskustassa käytetään vain pysäköintikiekkoa.

Maria Malm

Maksullinen pysäköintialue. Maksetaan pysäköintikortilla B tai C, mobiilisovelluksilla Moovy, Easy Park tai ParkMan tai pysäköintiautomaatissa.

Hinta: 1,40 euroa/tunti, 50 euroa/kuukausi tai 330 euroa/vuosi.

Tilaa pysäköintikortti

Kortit tilataan kunnallistekniseltä osastolta, pysäköinninvalvonnalta.

Lämpöpaikat

Kaupungilla on 24 lämpöpaikkaa Maria Malmin pysäköintialueella. Lämpöpistokkeellinen paikka maksaa 150 euroa vuodessa (koskee viittä kuukautta) varsinaisen pysäköintimaksun lisäksi. Lämpöpaikan vuokraaja saa oman avaimen tolppaan. Avain palautetaan käytön jälkeen tekniseen palvelukeskukseen.

Toriparkki Ludvig

Saitko pysäköintivirhemaksun?

Pysäköintivirhemaksu on Pietarsaaressa 40 euroa ja se tulee maksaa 30 päivän kuluessa maksun antamispäivästä siitä huolimatta, että virhemaksusta olisi tehty oikaisuvaatimus. Ellei maksua makseta määräajassa, sitä korotetaan 14 eurolla.

Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle 30 päivän kuluessa virheen tapahtumapäivästä.

Hae tästä: https://helgapark.net

Ajoneuvon siirtäminen

Pietarsaaren kaupungilla on oikeus siirtää väärin pysäköidyt tai hylätyt ajoneuvot. Tämä koskee myös ajoneuvoja, jotka häiritsevät liikennettä, katujen kunnossapitoa tai rakennustöitä, sekä autoja, jotka ovat tiellä tapahtuman yhteydessä, joilta puuttuvat rekisteritiedot tai jotka luokitellaan romuksi. Siirtokehotus kiinnitetään ajoneuvoon ja lähetetään myös postitse, jos yhteystiedot ovat saatavilla. Siirtokehotuksesta voidaan myös ilmoittaa liikennemerkillä.

1. Varastosiirto

Jos omistaja tai haltija ei reagoi siirtokehotukseen, ajoneuvo siirretään kaupungin varastoon aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua siirtokehotuksen antamisesta. Palanut tai ihmisille ja ympäristölle vaaraa aiheuttava romuajoneuvo voidaan viedä suoraan autokierrätykseen. Ajoneuvoja säilytetään suljetulla alueella 30–60 päivän ajan siirrosta. Jos omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30–60 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottu saaneen tiedon lainvoimaisesta siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen. Romuajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen välittömästi kaupungin ottaessa sen haltuunsa.

 2. Lähisiirto

 Ajoneuvon siirtäminen sijaintipaikan välittömään läheisyyteen, aikaisintaan kaksi vuorokautta siirtokehotuksen jälkeen.

3. Siirto pysäköimistä koskevan säännöksen nojalla

Jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti tielle, poliisi, kunta tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi suorittaa lähi- tai varastosiirron aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin alkamisesta. Ajoneuvo saadaan kuitenkin siirtää välittömästi, jos viidestä samalla ajoneuvolla tehdystä pysäköintiä koskevan säännöksen vastaisesta menettelystä on määrätty pysäköintivirhemaksut, jotka ovat maksamatta ja joihin ei voi hakea muutosta.

4. Yksityiset alueet ja yksityistiet

Yksityisillä alueilla, yksityistiellä, pihoilla tai maastoissa kaupunki voi siirtää väärin pysäköidyt, hylätyt tai romuajoneuvot ainoastaan yksityistienpitäjän (tiekunnan asiamies tai puheenjohtaja), alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä. Myös asuntoyhtiön isännöitsijä voi tehdä pyynnön.

Hakulomake (linkki)

5. Ajoneuvon siirto- ja säilytyskustannukset

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan ajoneuvon siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista sekä mahdollisesta jätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Yksityistienpitäjä tai yksityisen alueen omistaja taikka poliisi on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta. Tiellä tai tiealueella järjestetyn tapahtuman vuoksi siirrettyjen ajoneuvojen siirtokustannukset voidaan periä tapahtuman järjestäjältä.

Ajonevojen siirto- ja säilytyskustannukset (alv 0 %)

  • 145 euroa ensimmäiseltä viikolta
  • 152 euroa toiselta alkaneelta viikolta
  • 158 euroa kolmannelta alkaneelta viikolta
  • 165 euroa neljänneltä alkaneelta viikolta
  • 172 euroa viidenneltä alkaneelta viikolta
  • Tämän jälkeen kustannukset kasvavat 7 euroa alkavalta viikolta.
  • Lähisiirto 90 euroa

6. Näin saat ajoneuvosi takaisin

Haluatko ajoneuvosi takaisin? Ota yhteyttä kaupungin kunnallisteknisen osaston kunnossapitoinsinööriin tai osastosihteeriin. Kaupunki tekee korvauspäätöksen siirtokustannuksista ja antaa maksua koskevat ohjeet. Ajoneuvo luovutetaan maksettuasi maksun. Varaudu esittämään henkilötodistus sekä maksukuitti hakiessasi ajoneuvoasi.

7. Oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä ainoastaan henkilö, johon päätös on kohdistettu.

——

Pysäköinti erityisluvalla

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) myöntää pysäköintiluvan vammaisille henkilöille, joilla on liikkumisesteitä tai liikkumisesteisen henkilön kuljettamiseen. Pysäköintilupahakemus tehdään