Katuvalaistus

Pietarsaaressa on lähes 6000–7000 katuvalaisinta liikenneväylien varsilla. Katuvalaistus rakentuu sekä uusista että vanhoista valaisimista. Käytössä on edelleen joitakin vanhoja elohopealamppuja, mutta uusia asuinalueita ja liikenneväyliä rakennettaessa niille asennetaan aina nykyaikaiset LED-lamput. Tavoitteenamme on vaihtaa kaikki lamput LED-valaisimiin tulevaisuudessa, seudullisen ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Katuvalaistuksen kunnossapidosta vastaa Herrfors Nät Ab.

Palautetta katuvalaistuksesta
https://jakobstad.virhi.fi/map