Yleiskaavaehdotus nähtävillä 25.01 – 03.03.2023

Yleiskaavaehdotus

Yleiskaavaehdotuksen selostus

Kaupungin asukkaat ja muut osalliset voivat jättää ehdotuksen johdosta muistutuksia, yleiskaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana. Muistutukset on jätettävä kirjallisina kaupungin kirjaamoon, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, viimeistään konttoriaikana 03.03.2023.  Muistutukset on varustettava otsikolla ”yleiskaavaehdotus – muistutus”. Muistutuksia voi jättää myös sähköpostina, osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi otsikolla ”yleiskaavaehdotus – muistutus”.

Infotilaisuudessa Pietarsaaren lukiossa 18.01.2023 muistuttaneita pyydetään uusimaan muistutuksensa kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen, jotta ne tullaan asianmukaisesti käsiteltyä ja niihin saa asialliset kirjalliset vastineet.

Vireillä oleva yleiskaava

Yleiskaava kattaa kaupungin koko alueen, ja sen tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Suunnittelualue

Suunnittelualue kattaa koko kaupungin alueen. Kaupungin pinta-ala on n. 396,25 km2, josta vajaa 90 km2 on maa-aluetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.3.2019

Kun yleiskaava koskee koko kaupungin aluetta, ovat käytännöllisesti katsoen kaikki kaupunkilaiset hankkeen osallisia, kuten myös naapurikunnat ja erilaiset viranomaiset. Mahdollisuuksista vaikuttaa kaavan laadintaan kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Suunnittelija

Kaavaa laativana konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

Projektipäällikkö Kai Tolonen (arkkitehti SAFA, LuK)

Kaavoittaja Eva Persson Puurula (Arkitekt SAFA, YKS-623)

Kaavoitusta ohjaa yhteistyössä arkkitehti Sören Öhberg, Pietarsaari, sekä kaavaprosessia varten asetettu yleiskaavatyöryhmä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupungininsinööri Harri Kotimäki ja sihteerinä toimistoarkkitehti Annemo Kaitfors.


Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 26.5.-27.8.2021

Nähtävilläoloaikana yleiskaavaluonnoksesta järjestettiin erikseen yleisölle  suunnattu tiedotustilaisuus internetissä. 

Yleiskaavakartta.pdf

Yleiskaavanselostus_ja_Yhteenveto.pdf

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

1. Liikennemeluselvitys.pdf

2. Palvelujen ja kaupan verkostotarkastelu.pdf

3. Arkeologinen inventointi

4. Hulevesiselvitys.pdf

5. Luontoselvitys.pdf

Kaupungin asukkaat ja muut osalliset voivat jättää ehdotuksen johdosta muistutuksia kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana. Muistutukset on jätettävä kirjallisina kaupungin kirjaamoon, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, viimeistään toimistoaikana 27.8.2021. Muistutukset on varustettava otsikolla ”yleiskaava – muistutus”. Muistutuksia voi jättää myös sähköpostina, osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi otsikolla ”yleiskaava – muistutus”.


Aiemmin jätetyt muistutukset tullaan huomioimaan.


Kaupunginhallitus

Vastineet yleiskaavaluonnoksen lausuntoihin ja muistutuksiin.

Vastineet


Yleiskaavatyöryhmä

Kurt Hellstrand

Kurt Hellstrand

Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja

Poliitikot, Suomen Kristillisdemokraatit

kurt.hellstrand@jakobstad.fi

045 276 0420

Jarmo Ittonen

Jarmo Ittonen

Vasemmistoliitto

Poliitikot, Vasemmistoliitto

jarmo.ittonen@multi.fi

040 043 7777

AnneMo Kaitfors

AnneMo Kaitfors

Toimistoarkkitehti

Kaavoitus

annemo.kaitfors@jakobstad.fi

044 785 1230

Milla Kallioinen

Milla Kallioinen

Hallintojohtaja

Hallinto

milla.kallioinen@jakobstad.fi

044 785 1651

Kari Koskela

Kari Koskela

Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja

Poliitikot, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue

kari.koskela@ppa.inet.fi

040 066 9764

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Kaupungininsinööri

Kunnallistekniset palvelut

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750

Jan Levander

Jan Levander

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistys

jan.levander@jakobstad.fi

044 785 1479

Maria Lunabba

Maria Lunabba

Ruotsalainen Kansanpuolue

Poliitikot

maria.lunabba@dvv.fi

050 594 7814

Owe Sjölund

Owe Sjölund

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Poliitikot, Ruotsalainen kansanpuolue

owe@sjolund.fi

040 066 6202

Sofia Zittra-Bärsund

Sofia Zittra-Bärsund

Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristö

sofia.zittra-barsund@jakobstad.fi

044 785 1678

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Asemakaava-arkkitehti

Kunnallistekniset palvelut

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633